ประกันภัยรถยนต์รถตู้รับจ้าง

รวมแผนประกันภัยรถตู้รับจ้างเชิงพาณิชย์ เเละ รถกระบะ เชิงพาณิชย์ รหัส220

ประกันภัยรถยนต์รถตู้รับจ้าง ประเภท 2+ 3+  รหัส220 ใช้งานเชิงพาณิชย์
        เงื่อนไขการรับประกันประกันภัยชั้น 2+ 3+ รถตู้ รับจ้างเชิงพาณิชย์ โดยสารไม่ประจำทางเช่น รถตู้รับจ้างรับส่งพนักงาน,รับส่งนักเรียน 
จำนวนความคุ้มครอง 12 ที่นั่ง ,15 ที่นั่ง เเละ 16 ที่นั่ง   PA 100,000 สำหรับรถตู้ toyota commuter เเละ รถกระบะติดหลังคา สองเเถว รับส่งพนักงานรับจ้าง

       ป้ายทะเบียน สีฟ้า เเละ ป้ายทะเบียน สีเหลือง (ยกเว้นสาธารณะรับจ้างสาธารณะ)

- ชำระเงินสดพร้อมมีส่วนลดพิเศษ
- ชำระเงินเเบบผ่อนชำระ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 งวด หรือ 6 งวด (บัตรเครดิต)

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+(2 พลัส) สำหรับรถรับจ้างรหัส 220 สำหรับรับส่งพนักงาน,นักเรียน

 เงื่อนไขการรับประกันสำหรับรถตู้รับจ้างเชิงพาณิชย์เช่น รถตู้รับจ้างรับส่งพนักงาน,รับส่งนักเรียน,รถสองเเถวรับส่งพนักงาน
กับแแผน รถตู้เชิงพาณิชย์ 220 รับส่งพนักงาน,รับส่งนักเรียน,กระบะติดหลังคารับส่งพนักงาน.

  • ความคุ้มครอง คุ้มครองยนต์ สูญหาย ไฟไหม้
  • คุ้มครองความรับผิดชอบ ชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก เเละรวมผู้โดยสารคันที่เอาประกันภัย
  • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
  • คุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล เเละประกันตัวผู้ขับขี

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+(3 พลัส) สำหรับรถรับจ้างรหัส 220  สำหรับรับส่งพนักงาน,นักเรียน

      เงื่อนไขการรับประกันสำหรับรถตู้รับจ้างเชิงพาณิชย์เช่น รถตู้รับจ้างรับส่งพนักงาน,รับส่งนักเรียน,รถสองเเถวรับส่งพนักงาน
กับแแผน รถตู้เชิงพาณิชย์ 220 รับส่งพนักงาน รับส่งนักเรียน กระบะติดหลังคารับส่งพนักงาน

  • คุ้มครองความรับผิดชอบ ชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก เเละรวมผู้โดยสารคันที่เอาประกันภัย
  • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
  • คุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล เเละประกันตัวผู้ขับขี

 

บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

2+ เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 15 ปี

ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถตู้ รับจ้าง เชิงพาณิชย์,รถกระบะติดหลังคา
ทุนประกัน  ราคาเบี้ย
ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดผ่อนเงินสด6งวดที่นั่ง/คนบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
 ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
 อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/คน
 ค่ารักษา
พยาบาล
 ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,00014,20013,5725,800+4,200+4,2002,367x6125 เเสน 1 ล้าน 1 เเสน 1 เเสน3 เเสน
200,00016,30015,5806,700+4,800+4,8002,717x6125 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
300,00018,60017,7807,600+5,500+5,5003,100x6125 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
100,00014,57513,9305,975+4,300+4,3002,430x6155 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
200,00016,67515,9406,675+5,000+5,0002,780x6153 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
300,00018,97518,1407,775+5,600+5,6003,163x6155 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน

 *มีค่าเสียหายส่วนเเรก กรณีเป็นฝ่ายผิด ที่ 2,000 บาท/ครั้ง


บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

3+ เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถตู้ รับจ้าง เชิงพาณิชย์,รถกระบะติดหลังคา
ทุนประกัน ราคาเบี้ยราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดผ่อนเงินสด6งวด
ที่นั่ง/คน ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
ค่ารักษา
พยาบาล
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,00012,50011,9505,100+3,700+3,700 2,084x6125 เเสน 1 ล้าน 1 เเสน 1 เเสน3 เเสน
200,00013,40012,810 5,400+4,000+4,0002,234x6125 เเสน1 ล้าน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน
300,00014,00013,380 5,600+4,200+4,2002,334x6125 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
100,00012,87512,305 5,275+3,800+3,8002,146x6155 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
200,00013,77513,1655,575+4,100+4,100 2,296x6155 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
300,00014,375 13,7405,775+4,300+4,3002,396x6155 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน

*มีค่าเสียหายส่วนเเรก กรณีเป็นฝ่ายผิด ที่ 2,000 บาท/ครั้ง

 

 บ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย

 3+,2+  เงือนไขการรับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปี

รหัส 220 (ไม่รับรถ ขสมก รถตู้วิงวิ่นประจำทาง)

ทุนประกัน ราคาเบี้ยราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดผ่อนเงินสด6งวดที่นั่ง/คน ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
ค่ารักษา
พยาบาล
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถตู้ รับจ้าง เชิงพาณิชย์
100,00012,500
4,167x32,083x6155 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถตู้ รับจ้าง เชิงพาณิชย์ 
100,00014,200
4,733x32,367x6155 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 

*มีค่าเสียหายส่วนเเรก กรณีเป็นฝ่ายผิด ที่ 2,000 บาท/ครั้ง

 

บ.มิตรเเท้ประกันภัย Mittare

3+ เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 15 ปี

*เพิ่มความคุ้มครองน้ำท่วมไม่เกิน 100,000 บาท

ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถตู้ รับจ้าง เชิงพาณิชย์
ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษผ่อนเงินสด2งวดบัตรเครดิต3งวด
ที่นั่ง/คน
บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/คน
 ค่ารักษา
พยาบาล
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
   รุ่นรถ Toyota Hiace
100,00012,00011,6656,000x24,000x3125 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน
   รุ่นรถ  Nissan Urvan 
150,00013,00012,6376,500x24,333x3125 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน
   รุ่นรถ Toyota Commuter,Hyundai H1
100,00012,40012,0546,200x24,133x3165 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน
   รุ่นรถ Joylong
150,00013,40013,0256,700x24,467x3165 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน

 *มีค่าเสียหายส่วนเเรก กรณีเป็นฝ่ายผิด ที่ 2,000 บาท/ครั้ง

 

บ.มิตรเเท้ประกันภัย Mittare

3+ เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 15 ปี

*เพิ่มความคุ้มครองน้ำท่วมไม่เกิน 100,000 บาท

**มี ทุพลภาพชั่วคราว 1,000 บาท/คน/สัปดาห์

ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถตู้ รับจ้าง เชิงพาณิชย์ **มี ทุพลภาพชั่วคราว
ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษผ่อนเงินสด2งวดบัตรเครดิต3งวดที่นั่ง/คนบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
   รุ่นรถ Toyota Hiace 
100,00014,00013,6107,000x24,667x3125 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน
   รุ่นรถ  Nissan Urvan  
150,00015,00014,5807,500x25,000x3125 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน
   รุ่นรถ Toyota Commuter,Hyundai H1 
100,0001440014,0007,200x24,800x3165 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน
   รุ่นรถ Joylong 
150,00015,40014,9707,700x25,133x3165 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน

 *มีค่าเสียหายส่วนเเรก กรณีเป็นฝ่ายผิด ที่ 2,000 บาท/ครั้ง

 

 คลิกดูเบี้ย ประกันภัยรถยนต์รถตู้รับจ้าง ประเภท3

  ประกันภัยรถตู้เชิงพาณิชย์ ชั้น1
  คลิกดูเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ใช้ส่วนบุคคล

 

 

  ลูกค้ากำลังมองหาที่ซื้อประกันภัยรถยนต์สำหรับ ประกันรถ ตู้ ป้ายเหลือง ประกัน รถ ตู้ ป้าย ฟ้า 3+ VAN เช่น รถตู้คอมมูเตอร์ รถกระบะ ติดโครงเหล็กหลังคา ทำเป็นรถสองเเถว ไว้รับส่งพนักงาน รับส่งนักเรียน กระบะรับส่งเชิงพาณิชย์ รวมทั้งป้ายทะเบียนสี่ฟ้า เเละป้ายทะเบียนสีเหลือง ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 3x-xxx ที่ประเภท3+ มีความคุ้มครองซ่อมรถเรา ซ่อมรถคู่กรณี เเละคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสาร 100,000 บาท ต่อ ที่นั่ง ที่ประเภท2+ มีความคุ้มครองซ่อมรถเรา สูญหาย ไฟไหม้ ซ่อมรถคู่กรณี เเละคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสาร 100,000 บาท ขับขี่อุ่นใจกับ MSIG เอ็มเอสไอจีประกันภัย หรือ มิตรแท้ประกันภัย MITTARE  3+ รถตู้ เพิ่มความคุ้มครองน้ำท่วม เเละ คุ้มครองทุพลภาพชั่วคราว 1พันบาท/คน /สัปดาห์

 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com