ประกันภัยรถยนต์รถตู้รับจ้าง

ประกันภัยรถยนต์รถตู้รับจ้าง ประเภท 2+ 3+  รหัส220 ใช้งานเชิงพาณิชย์
        เงื่อนไขการรับประกันประกันภัยชั้น 2+ 3+ รถตู้ รับจ้างเชิงพาณิชย์ โดยสารไม่ประจำทางเช่น รถตู้รับจ้างรับส่งพนักงาน,รับส่งนักเรียน 
จำนวนความคุ้มครอง 12 ที่นั่ง ,15 ที่นั่ง เเละ 16 ที่นั่ง   PA 100,000 สำหรับรถตู้ toyota commuter เเละ รถกระบะติดหลังคา สองเเถว รับส่งพนักงานรับจ้าง

       ป้ายทะเบียน สีฟ้า เเละ ป้ายทะเบียน สีเหลือง (ยกเว้นสาธารณะรับจ้างสาธารณะ)

- ชำระเงินสดพร้อมมีส่วนลดพิเศษ
- ชำระเงินเเบบผ่อนชำระ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 งวด หรือ 6 งวด (บัตรเครดิต)

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+(2 พลัส) สำหรับรถรับจ้างรหัส 220 สำหรับรับส่งพนักงาน,นักเรียน

 เงื่อนไขการรับประกันสำหรับรถตู้รับจ้างเชิงพาณิชย์เช่น รถตู้รับจ้างรับส่งพนักงาน,รับส่งนักเรียน,รถสองเเถวรับส่งพนักงาน
กับแแผน รถตู้เชิงพาณิชย์ 220 รับส่งพนักงาน,รับส่งนักเรียน,กระบะติดหลังคารับส่งพนักงาน.

  • ความคุ้มครอง คุ้มครองยนต์ สูญหาย ไฟไหม้
  • คุ้มครองความรับผิดชอบ ชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก เเละรวมผู้โดยสารคันที่เอาประกันภัย
  • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
  • คุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล เเละประกันตัวผู้ขับขี

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+(3 พลัส) สำหรับรถรับจ้างรหัส 220  สำหรับรับส่งพนักงาน,นักเรียน

      เงื่อนไขการรับประกันสำหรับรถตู้รับจ้างเชิงพาณิชย์เช่น รถตู้รับจ้างรับส่งพนักงาน,รับส่งนักเรียน,รถสองเเถวรับส่งพนักงาน
กับแแผน รถตู้เชิงพาณิชย์ 220 รับส่งพนักงาน รับส่งนักเรียน กระบะติดหลังคารับส่งพนักงาน

  • คุ้มครองความรับผิดชอบ ชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก เเละรวมผู้โดยสารคันที่เอาประกันภัย
  • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
  • คุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล เเละประกันตัวผู้ขับขี

 

บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

3+ เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

2+ เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 15 ปี

ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถตู้ รับจ้าง เชิงพาณิชย์,รถกระบะติดหลังคา
ทุนประกัน  ราคาเบี้ยปกติ
ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดที่นั่ง/คนบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
 ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
 อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/คน
 ค่ารักษา
พยาบาล
 ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,00014,20013,450 4,734x32,367x6123 เเสน 1 ล้าน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน
200,00016,30014,440 5,434x32,717x6123 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
300,00018,60017,6206,200x33,100x6123 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
100,00014,57513,8004,859x32,430x6153 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
200,00016,67515,800 5,559x32,780x6153 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
300,00018,97518,000 6,325x33,163x6153 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน

 *มีค่าเสียหายส่วนเเรก กรณีเป็นฝ่ายผิด ที่ 2,000 บาท/ครั้ง


ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถตู้ รับจ้าง เชิงพาณิชย์,รถกระบะติดหลังคา
ทุนประกัน ราคาเบี้ยปกติราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดที่นั่ง/คนบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/คน
ค่ารักษา
พยาบาล
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,00012,50011,8504,167x32,084x6123 เเสน 1 ล้าน 1 เเสน 1 เเสน3 เเสน
200,00013,40012,7004,467x32,234x6123 เเสน1 ล้าน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน
300,00014,00013,300 4,667x32,334x6123 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
100,00012,87512,220 4,292x32,146x6153 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
200,00013,77513,0604,592x32,296x6153 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
300,00014,37513,650 4,792x32,396x6153 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน

*มีคาเสียหายส่วนเเรก กรณีเป็นฝ่ายผิด ที่ 2,000 บาท/ครั้ง

 

บ.มิตรเเท้ประกันภัย Mittare

3+ เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 15 ปี

*เพิ่มความคุ้มครองน้ำท่วมไม่เกิน 100,000 บาท

ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถตู้ รับจ้าง เชิงพาณิชย์
ทุนประกัน ราคาเบี้ยปกติราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวด
ที่นั่ง/คน
บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/คน
 ค่ารักษา
พยาบาล
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
   รุ่นรถ Toyota Hiace
100,00012,00011,6654,000x32,000x6125 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน 
   รุ่นรถ  Nissan Urvan 
150,00013,00012,6374,333x32,167x6125 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน 
   รุ่นรถ Toyota Commuter,Hyundai H1
100,00012,40012,0544,133x32,067x6165 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน 
   รุ่นรถ Joylong
150,00013,40013,0254,467x32,233x6165 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน 

 *มีคาเสียหายส่วนเเรก กรณีเป็นฝ่ายผิด ที่ 2,000 บาท/ครั้ง

 

บ.มิตรเเท้ประกันภัย Mittare

3+ เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 15 ปี

*เพิ่มความคุ้มครองน้ำท่วมไม่เกิน 100,000 บาท

**มี ทุพลภาพชั่วคราว 1,000 บาท/คน/สัปดาห์

ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถตู้ รับจ้าง เชิงพาณิชย์ **มี ทุพลภาพชั่วคราว
ทุนประกัน ราคาเบี้ยปกติราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดที่นั่ง/คนบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
   รุ่นรถ Toyota Hiace 
100,00014,00013,6104,667x32,333x6125 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน 
   รุ่นรถ  Nissan Urvan  
150,00015,00014,5825,000x32,500x6125 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน 
   รุ่นรถ Toyota Commuter,Hyundai H1 
100,0001440014,0004,800x32,400x6165 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน 
   รุ่นรถ Joylong 
150,00015,40014,9705,133x32,567x6165 เเสน 6 เเสน 1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน 

 *มีคาเสียหายส่วนเเรก กรณีเป็นฝ่ายผิด ที่ 2,000 บาท/ครั้ง

 

 

 คลิกดูเบี้ย ประกันภัยรถยนต์รถตู้รับจ้าง ประเภท3
 

 

 

  ลูกค้ากำลังมองหาที่ซื้อประกันภัยรถยนต์สำหรับ ประกันรถ ตู้ ป้ายเหลือง ประกัน รถ ตู้ ป้าย ฟ้า 3+ VAN เช่น รถตู้คอมมูเตอร์ รถกระบะ ติดโครงเหล็กหลังคา ทำเป็นรถสองเเถว ไว้รับส่งพนักงาน รับส่งนักเรียน กระบะรับส่งเชิงพาณิชย์ รวมทั้งป้ายทะเบียนสี่ฟ้า เเละป้ายทะเบียนสีเหลือง ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 30-xxx ที่ประเภท3+ มีความคุ้มครองซ่อมรถเรา ซ่อมรถคู่กรณี เเละคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสาร 100,000 บาท ต่อ ที่นั่ง ที่ประเภท2+ มีความคุ้มครองซ่อมรถเรา สูญหาย ไฟไหม้ ซ่อมรถคู่กรณี เเละคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสาร 100,000 บาท ขับขีอุ่นใจกับ MSIG เอ็มเอสไอจีประกันภัย หรือ มิตรแท้ประกันภัย 3+ รถตู้ เพิ่มความคุ้มครองน้ำท่วม เเละ คุ้มครองทุพลภาพชั่วคราว 1พันบาท/คน /สัปดาห์

 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com