ซื้อประกันรถยนต์ 2+ 2พลัส เช็คเบี้ยราคาทุนประกันภัย ด้วยเบี้ยสุดประหยัด

ประกันรถยนต์ 2+(2พลัส) 2บวก รถเก๋ง,SUV,4ประตู

    บ.มิตรเเท้ประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน2พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี

*ผ่อนชำระ 3 งวด

 ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถเก๋ง
ทุนประกันราคาเบี้ย ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0007,1006,9005 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
100,0007,8007,582 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0007,6007,388 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0008,3008,0685 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0008,0007,7775 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0008,8008,554 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0008,4006,165 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0009,3009,040 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
300,0008,8008,555 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
300,0009,8009,526 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
350,0009,2008,943 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
350,00010,2009,915 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
   มี Deduct 2,000 บาท
100,0006,4006,222 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0007,1006,9005 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0006,8006,6105 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0007,5007,2905 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0007,1006,9005 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0007,9007,6805 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0007,4007,1935 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0008,3008,0685 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
300,0007,6007,388 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
300,0008,6008,360 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
350,0007,9007,680 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
350,0008,9008,6525 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน

      เงือนไขการรับประกันภัย เเละ จุดเด่นประกัน2พลัส 2+ มิตรเเท้เพิ่มพูน

 

      รู้ใจประกันภัย เช็คเบี้ยออนไลน์รู้ราคาทันที.

  

 

บ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัยรถไม่เกิน 25 ปี

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

*ผ่อนชำระ 3-6 งวด

ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
   -ทะเบียน ต.จ.ว.
100,0006,300-5 แสน 1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
200,0007,100-5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
300,0008,200-5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
400,0008,900-5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
   -ทะเบียน ก.ท.ม.
100,0007,000 -5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
200,0007,800 -5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
300,0008,800 -5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
400,0009,500 -5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 

 

บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

*ผ่อนชำระ 3 -6 งวด

ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษ บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0007,2006,8805 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน  
200,0008,2007,8305 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน  
300,0008,8008,4105 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน  
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,0006,9006,5955 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 
200,0007,3006,9775 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 
300,0008,5008,1245 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 

 
บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

*ผ่อนชำระ 3-6 งวด

ทุนประกันราคาเบี้ย ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย   
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,2006,9355 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
150,0007,6007,3205 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0008,0007,7055 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
250,0008,4008,0885 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
300,0008,8008,4755 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน

 

บ. เทเวศประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ทุน 1 เเสน ไม่จำกัดอายุรถ

เงือนไขการรับประกันภัย ทุน 2 เเสน ไม่เกิน 15 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ย ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย    
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct  
100,0006,700-5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
200,0007,700-5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct 
100,0006,500 -5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
200,0007,400 -5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 


ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส สำหรับ รถเก๋ง,SUV,4 ประตู
     ด้วยเบี้ยประกันภัย 2พลัส 2+ มีความคุ้มครองที่สูง เป็นอันดับสองรองมาจาก ประกันภัยรถยนต์ประเภท1 เลยที่เดียว ที่มาพร้อมความคุ้มครอง รถชนรถ สูญหายไฟไหม้
เงือนไขคือต้องเกิดจากความเสียหายของรถยนต์ ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยประกันภัย 2พลัส หรือ คนที่ขับรถที่ทำประกันภัย ได้เเจ้งหรือระบุทะเบียน
รถของคู่กรณีได้  

  ประกันภัย ชั้น2 พลัส 2บวก มีให้เลือกหลายเเผนตามความต้องการเเละเหมาะสมกับการใช้งานรถของลูกค้า 

อายุรถที่รับประกันภัย 2+  นั้น จะรับประกันภัยที่ ไม่เกิน 15 ปี อาทิ ของ บ มิตรเเท้ประกันภัย หรือ บ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย ,เมืองไทยประกันภัย รับสูงสุดที่ 25 ปี 

 

ความคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ลูกค้าทำประกันภัยควรทราบ 

  • ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายอนามัย ของบุคคลภายนอก


            ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย คือความคุ้มครองคนในรถ
  • วงเงินอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่

  เราควรดูเงื่อนไขข้างต้นเพิ่มเติมด้วยก่อนการตัดสินใจทำ ประกันภัย 2พลัส รถเก๋ง,SUV,4ประตู เพราะความคุ้มครองหลักนี้จะต้องรับผิดชอบ หรือหากรถคันทำประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ เเล้วเป็นเหตุให้ต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย จะได้เเบ่งเบา จากหนักเป็นเบาได้ 

ประกันภัย 2+รถเก๋ง,SUV,กระบะสี่ประตู

New

MTI2001

ยิ้มได้ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง กับ ประกันภัย 2+ บ เมืองไทยประกันภัย คุ้มครองสูงทุนประกัน 1.5 เเสน รับประกันสูงถึง รถอายุ 25 ปี สำหรับรถเก๋ง เเละ กระบะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,500 THB ฿6,500

 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com