ประกันภัยรถตู้ ส่วนบุคคล 3+ (3 พลัส)

       รถตู้ใช้งานส่วนบุคคล เลือก ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3+ พลัส ได้อาทิเช่นรถ toyota ventury,hiace,urvan,h-1 เเละรุ่นอื่นอื่น ที่มีความคุ้มครอง ซ่อมรถเรา เเละรถคู่กรณี

ประกันรถตู้ส่วนบุคคล ผ่อนชำระได้ ไม่มีดอกเบี้ย 

 

บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,0006,6902,333x31,167x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
150,0007,2006,8802,400x31,200x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน 
200,0007,6007,2651,267x31,267x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน 
250,0008,0007,6462,667x31,333x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน 
300,0008,6008,2202,867x31,433x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน 
350,0009,1008,6973,033x31,517x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน 


 บ.เอเชียประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 15คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 15คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0008,8008,410-1,467x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน

      ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 3พลัส คุ้มครองซ่อมรถเรา เเละรถคู่กรณี คุ้มครองวงเงินค่ารักษาพยาบาล ผู้โดยสาร คุ้มครองทั่วไทย ประกันภัย3พลัส คุ้มครองการเคลมที่เดิดจากรถชนรถ หรือต้องมีคู่กรณี นั้นเอง

มีรถยนต์หลายคันไม่ค่อยได้ขับ ประกันภัย3+ รถตู้ ใช้งานส่วนตัวในครอบครอบ ก็เป็นอีกทางเลือก

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com