ประเภท3 รถบรรทุก รถบรรทุก รถหัวลาก

ประกันรถบรรทุก สิบล้อ หางพ่วง ,รถเทลเลอร์ ชั้น1 ชั้น3 รถ6ล้อ,10ล้อ,18ล้อ ประกันภัยรถบรรทุกหัวลาก เเละรถบรรทุกอื่นๆ
 
ประกันภัย รถบรรทุก ชั้น3  รถบรรทุกหัวลาก,รถหางพ่วง
รถบรรทุก  เกิน 4-12 ตัน
รหัส 320 
ประกันรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ น้ำหนักเกินไม่เกิน12 ตัน
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สิน เเละค่ารักษาพยาบาล
รถบรรทุก เกิน 12 ตัน
รหัส 320 
ประกันรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักเกิน12 ตัน
สามารถซื้อความคุ้มครองเฉพาะตัวรถ เเละซื้อความคุ้มครองที่มีความ
คุ้มครองหางลาก ต่อพ่วงได้
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล
รถบรรทุกหัวลาก
รหัส 420 
ประกันภัยรถบรรทุก รถหัวลาก
ที่คุ้มครองหางพ่วง ไม่ระบุทะเบียนหางพ่วง
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล
รถบรรทุกหางลาก
รหัส 520 
ประกันภัยรถบรรทุกหางพ่วง
สามารถซื้อประกันภัยเฉพาะหางพ่วงได้
ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล

ตารางเบี้ย ประเภท3 รถบรรทุก

  MSIG ประกันภัย

อัตราเบี้ยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก (320),รถหัวลาก(420),หางลาก(520)

 1.ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ

รหัสรถไม่มีอุปกรณ์พิเศษ
น้ำหนักบรรทุกรวมเบี้ยปกติเบี้ยส่วนลด ผ่อนชำระ
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 4-12 ตัน9,4079,0003,136x3 
เกิน 12 ตัน13,06312,5004,354x3
420 (รวมหางพ่วงใดๆ)ทุกขนาดน้ำหนัก25,75924,6508,586x3
520รถหางพ่วง7,3647,0502,455x3

 

2.มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (ดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ)

รหัสรถมีอุปกรณ์พิเศษ 
น้ำหนักบรรทุกรวมเบี้ยปกติเบี้ยส่วนลด ผ่อนชำระ 
320 (ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 4-12 ตัน10,87010,4003,623x3
เกิน 12ตัน15,25614,5905,085x3
420 รวมหางพ่วงใดๆ)ทุกขนาดน้ำหนัก25,75924,6508,586x3
520รถหางพ่วง8,8368,5002,945x3

 

   ความคุ้มครอง (MSIG)
รหัส 320,420รหัส 520ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
300,000300,000-ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน
10,000,00010,000,000บาท/ครั้ง
600,000600,000-ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย
50,000--ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(1+2 คน)
50,000--ค่ารักษาพยาบาล(3 คน)
300,000- -การประกันตัวผู้ขับขี่

 


    บ.มิตรเเท้ประกันภัย

 1.ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ

รหัสรถ
   ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
น้ำหนักบรรทุกรวมเบี้ยปกติเบี้ยส่วนลดผ่อนชำระความคุ้มครอง 
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตัน10,70010,415 3,567x3Option1
10,90010,610 3,634x3Option2
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน13,500 13,140 4,500x3Option3
13,900 13,530 4,634x3Option4
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สิน 3,000 บาท
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตัน8,2007,985 2,734x3

Option1

8,400 8,180 2,800x3Option2
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สิน 4,000 บาท
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน11,10010,800  3,700x3

Option3

11,40011,1003,800x3Option4
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สิน 6,000 บาท
320A(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน18,10017,6206,034x3Option5
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สิน 10,000 บาท
420 (รวมหางพ่วงใดๆ)ไม่เกิน 8 ตัน19,500 18,9856,500x3

Option6

420 (รวมหางพ่วงใดๆ)เกิน 8 ตัน21,900 21,3207,300x3

Option6

 

2.มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (ดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ)

รหัสรถ   ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก 
น้ำหนักรถบรรทุกรวมเบี้ยปกติเบี้ยส่วนลดผ่อนชำระ  ความคุ้มครอง
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตัน11,700 11,390 3,900x3Option1 
11,900 11,590 3,967x3Option2
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน14,700 14,3104,900x3Option3
15,200 14,8005,067x3Option4
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 3,000 บาท 
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตัน8,9008,665  2,967x3Option1
9,1008,860 3,034x3Option2
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 4,000 บาท
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน12,100 11,780 4,034x3Option3
12,400 12,0704,134x3Option4
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 6,000 บาท
320A(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน19,200 18,6906,400x3 Option5 
  มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 10,000 บาท
420 (รวมหางพ่วงใดๆ)ไม่เกิน 8 ตัน21,10020,5407,034x3Option6
420 (รวมหางพ่วงใดๆ)เกิน 8 ตัน23,800 23,1707,934x3Option6

 

    ความคุ้มครอง รหัส 320,420 (มิตรเเท้ประกันภัย)
Option1Option2Option3Option4Option5Option6ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
300,000300,000300,000300,000300,000300,000-ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน 
10,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,000บาท/ครั้ง 
200,000600,000200,000600,000600,000600,000-ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บาท/ครั้ง 
100,000100,000100,000100,000100,000100,000-ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(1+2 คน)
100,000100,000100,000100,000100,000100,000-ค่ารักษาพยาบาล(3 คน) 
700,000700,0001,200,0001,200,0002,750,0002,300,000 -การประกันตัวผู้ขับขี่

 

ขั้นตอนการทำประกันภัย

ลูกค้าสอบถามเช็คเบี้ย ดูตารางเบี้ย หรือตารางผ่อนชำระด้านบน ติดต่อเรา

หรือ โทร 0831880919

        ได้ที่ช่องทางไลน์ ไอดี @zla9481a

          

เอกสารการทำประกันภัย มี

1.รายการจดทะเบียนรถ

2.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

3.เบอร์โทร

4.อีเมล์ ถ้ามี

 

การทำประกันภัย ชำระเงินสด

-กรมธรรม์ประกันภัยสามารถอออกได้ใน 1 ชั่วโมง(บ.มิตรเเท้ประกันภัย)  เเละ 3วัน(บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย) เเล้วเราจะสเเกนส่งหน้าสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ ให้ทางอีเมล์ หรือทางไลน์

เเล้วจัดส่งเล่มกรมธรรม์ประเภท 3 ประกันรถรถบรรทุก รถพ่วง ให้ตามที่อยู่ลูกค้า

 

การผ่อนชำระมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

-ลูกค้าติดต่อทำประกันภัย ส่งเอกสาร เเละชำระเงิน งวดเเรก เข้ามา

-การเเบ่งชำระ ชำระงวดเเรกวันทำประกันภัย เเละงวดที่สอง ในวันเดียวกันเดือนถัดไป

-เเบ่งชำระเงินสด (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต)ได้สามงวด คุ้มครองให้ขณะเเบ่งชำระ ทันที

-จะมีเอกสารให้ลูกค้าเซ็นรับทราบการเเบ่งชำระส่งไปให้ทางอีเมล์ หรือสั่งปริ้นทางไลน์
 


ขณะผ่อนชำระได้เอกสารกรมธรรม์หรือไม่?

 ลูกค้าเเบ่งชำระประกันภัยรถแท็กซี่ ชั้น3 จะได้ความคุ้มครองขณะผ่อนชำระ จะได้เป็นสำเนากรมธรรม์ เเละใบเสร็จทางร้านเราสเเกนส่งให้ลูกค้าปริ้น

*ขณะผ่อนชำระไม่ได้ส่งจัดไปรษณีย์

รหัส ประเภทประกันภัย

รถกระบะใช้งานเชิงพาณิชย์ ติดคอกบรรทุก ติดตู้ทึบ มีประกันบริษัทไหนรับประกันภัย บางที่เบี้ยประกันรถติดตู้คอก ไม่เเพง มากที่เวลาเกิดเหตุเเล้วเคลมได้ไม่ผิดประเภท

เลือกทำประกันภัยรถยนต์รถบรรทุกให้ตรงตามประเภท รหัส เเละลักษณะการใช้งานที่ถูกต้อง ซึ่งเเบ่งเเยกตามลักษณะตัวรถเป็นหลัก เช่น รถบรรทุก 6ล้อ รถบรรทุก10ล้อ มีดั้ม อุปกรณ์พิเศษ หรือ รถบรรทุกมีลูกพ่วง หางพ่วงเทรลเลอร์


                *เเก้ไขราคาเบี้ย เบี้ยปรับใหม่ตามตารางด้านบน ครับ.

         รถบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ น้ำหนักรวม ตั้งเเต่เกิน 4ตัน น้ำหนักรวมน้ำหนักรวม เกิน 12 ตัน เเละ เกิน 21 ตัน ประกันรถบรรทุกพ่วง ก็สามารถทำประกัน ประกันภัยรถบรรทุก รวมทั้งหาพ่วงก็มามารถทำ ประกันรถบรรทุกพ่วง ได้ไม่จำกัดอายุรถ เช่นบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ ตู้ปิด รถบรรทุกมีดั้ม มีอุปกรณ์พิเศษ ติดตั้งดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ  รถที่สามารถทำได้ รถบรรทุกดิน รถบรรทุกขนส่ง ตู้ปิด รถหัวลาก เทลเลอร์ รถเก็บขยะ รถเก็บขนของเก่า รถบรรทุกปูน รถบรรทุกขนน้ำอัดลม รถบบรทุกขนน้ำมัน ประกันภัยรถบรรทุกรถคอก รถบรรทุกมีหางพ่วง ประกันภัย รถ หก ล้อ เเละอื่นๆ ประกันรถบรรทุก ผ่อน ได้ เรามีบริการทั้งลุกค้ารายย่อย เเละ รูปเเบบกลุ่ม 


 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com