ประเภท3 รถบรรทุก รถบรรทุก รถหัวลาก

ประกันรถบรรทุก สิบล้อ หางพ่วง ,รถเทลเลอร์ ชั้น1 ชั้น3 รถ6ล้อ,10ล้อ,18ล้อ ประกันภัยรถบรรทุกหัวลาก เเละรถบรรทุกอื่นๆ

 
ประกันภัย รถบรรทุก ชั้น3  รถบรรทุกหัวลาก,รถหางพ่วง เเละรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย รหัส340,540
image
รถบรรทุก  เกิน 4-12 ตัน
รหัส 320 
ประกันรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ น้ำหนักเกินไม่เกิน12 ตัน
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สิน เเละค่ารักษาพยาบาล
image
รถบรรทุก เกิน 12 ตัน
รหัส 320 
ประกันรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักเกิน12 ตัน
สามารถซื้อความคุ้มครองเฉพาะตัวรถ เเละซื้อความคุ้มครองที่มีความ
คุ้มครองหางลาก ต่อพ่วงได้ให้เลือก เเผนรหัส327
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล
image
รถบรรทุกหัวลาก
รหัส 420 
ประกันภัยรถบรรทุก รถหัวลาก
ที่คุ้มครองหางพ่วง ไม่ระบุทะเบียนหางพ่วง
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล
image
รถบรรทุกหางลาก
รหัส 520 
ประกันภัยรถบรรทุกหางพ่วง
สามารถซื้อประกันภัยเฉพาะหางพ่วงได้
ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล

ตารางเบี้ย ประเภท3 รถบรรทุก

  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

อัตราเบี้ยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก (320),รถบรรทุกรวมหางพ่วง(327),รถหัวลาก(420),หางลาก(520)

 1.ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ

รหัสรถ    ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ
น้ำหนักบรรทุกรวมราคาเบี้ยผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวด
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 4-12 ตัน10,2634,263+3,000+3,0001,711x6
เกิน 12 ตัน 12,6705,070+3,800+3,800  2,112x6
327(รวมหางพ่วง)เกิน 4-12 ตัน11,4034,603+3,400+3,4001,900x6
เกิน 12 ตัน 14,0035,603+4,200+4,200 2,334x6
420 (รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 8 ตัน20,3098,309+6,000+6,000  3,385x6
420 (รวมหางพ่วง)เกิน 8 ตัน23,4479,447+7,000+7,000  3,908x6
520 รถหางพ่วงทุกขนาดน้ำหนัก10,6064,406+3,100+3,100 1,768x6

 (คลิกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)

 

2.มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (ดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ,ติดตู้ทำความเย็น,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

รหัสรถ    มีอุปกรณ์พิเศษ 
น้ำหนักบรรทุกรวมราคาเบี้ยผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวด 
320 (ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 4-12 ตัน10,9874,587+3,200+3,200  1,832x6
เกิน 12ตัน13,7965,596+4,100+4,100 2,299x6 
327(รวมหางพ่วง)เกิน 4-12 ตัน11,975 4,975+3,500+3,500 1,996x6
เกิน 12 ตัน15,096 6,096+4,500+4,500 2,516x6
420 (รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 8 ตัน23,7379,537+7,100+7,100  3,956x6
420 (รวมหางพ่วง)เกิน 8 ตัน27,50211,102+8,200+8,200  4,584x6
520 รถหางพ่วงทุกขนาดน้ำหนัก 12,7275,127+3,800+3,800  2,122x6

  (คลิกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)

 

   ความคุ้มครอง (MSIG)
รหัส 320,327,420รหัส 520ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
500,000500,000-ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน
10,000,00010,000,000บาท/ครั้ง
600,000600,000-ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย
50,000--ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(1+2 คน)
50,000--ค่ารักษาพยาบาล(3 คน)
500,000- -การประกันตัวผู้ขับขี่

 


   บริษัท: มิตรเเท้ประกันภัย

 1.ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ

รหัสรถน้ำหนักบรรทุกรวมความคุ้มครอง  ราคาเบี้ยผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวด  
     ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตันOption113,200 5,400+3,900+3,9002,200x6
Option213,0005,200+3,900+3,900 2,167x6 
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตันOption318,100 7,300+5,400+5,4003,017x6
Option417,700

 7,100+5,300+5,300

2,950x6 
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สิน 3,000 บาท
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตันOption1
10,700 4,300+3,200+3,2001,783x6
Option2

10,500 4,300+3,100+3,1001,750x6
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สิน 4,000 บาท
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตันOption315,6006,400+4,600+4,600 2,600x6
Option415,300 6,300+4,500+4,5002,550x6
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สิน 6,000 บาท
320A(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตันOption522,3009,100+6,600+6,6003,717x6
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สิน 10,000 บาท
420 (รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 8 ตันOption626,50010,700+7,900+7,9004,417x6
420 (รวมหางพ่วง)เกิน 8 ตันOption628,90011,700+8,600+8,600 4,817x6

(คลิกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)

 

2.มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (ดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ,ติดตู้ทำความเย็น,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

รหัสรถน้ำหนักรถบรรทุกรวม ความคุ้มครอง ราคาเบี้ยผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวด
     ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตันOption114,2005,800+4,200+4,200 2,367x6
Option214,0005,600+4,200+4,200 2,333x6
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตันOption319,4007,800+5,800+5,800 3,233x6
Option418,9007,700+5,600+5,600 3,150x6
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 3,000 บาท 
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตันOption111,4004,600+3,400+3,400 1,900x6 
Option211,2004,600+3,300+3300 1,867x6 
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 4,000 บาท
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตันOption316,6006,800+4,900+4,900 2,767x6
Option416,3006,700+4,800+4,800  2,717x6
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 6,000 บาท
320A(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตันOption5 23,4009,400+7,000+7,000 3,900x6
  มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 10,000 บาท
420 (รวมหางพ่วงใดๆ)ไม่เกิน 8 ตันOption628,10011,300+8,400+8,4004,683x6
420 (รวมหางพ่วง)เกิน 8 ตันOption630,80012,400+9,200+9,2005,133x6 

 (คลิกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)

 

    ความคุ้มครอง รหัส 320,420 (มิตรเเท้ประกันภัย)
Option1Option2Option3Option4Option5Option6ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
500,000500,000500,000500,000500,000500,000-ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน 
10,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,000บาท/ครั้ง 
600,000200,000600,000200,000600,000600,000-ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บาท/ครั้ง 
100,000100,000100,000100,000100,000100,000-ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(1+2 คน)
100,000100,000100,000100,000100,000100,000-ค่ารักษาพยาบาล(3 คน) 
700,000700,0001,200,0001,200,0002,750,0002,300,000 -การประกันตัวผู้ขับขี่

 

บ.นำสินประกันภัย

 1.ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ

     ประเภท3
รหัสรถน้ำหนักบรรทุกรวมราคาเบี้ยบัตรเครดิต4งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
320(รวมหางพ่วง)เกิน 4-6 ตัน9,6702,418x45 แสน6 แสน1 แสน 1 แสน4 แสน 
320(รวมหางพ่วง)เกิน6.1 -12ตัน11,3172,829x45 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน 
320(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน13,9163,479x45 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน 
340(รวมหางพ่วง)เกิน 4-12ตัน วัสดุอันตราย15,4333,858x45 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
340(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตันวัสดุอันตราย19,3344,834x45 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน 
         
420(รวมหางพ่วง)ทุกขนาดน้ำหนัก24,3746,094x45 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน 
520หางพ่วง10,605 3,535x35 แสน6 แสน---
540หางพ่วงวัสดุอันตราย13,469 3,367x45 แสน6 แสน---
     ประเภท2
420 (รวมหางพ่วง)ทุกขนาดน้ำหนัก -5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน  

  (คลิกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)

 

2.มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (ดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ,ติดตู้ทำความเย็น,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

     ประเภท3 
รหัสรถน้ำหนักบรรทุกรวมราคาเบี้ยบัตรเครดิต4งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
320(รวมหางพ่วง)เกิน 4-6ตัน10,9883,663x35 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
320(รวมหางพ่วง)เกิน6.1-12ตัน12,9643,241x45 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
320(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน16,083 4,020x45 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
340(รวมหางพ่วง)เกิน 4-12ตันวัสดุอันตราย17,9044,476x45 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
340(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตันวัสดุอันตราย22,5855,715x45 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
420 (รวมหางพ่วง) ทุกขนาดน้ำหนัก28,632 7,158x45 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
520หางพ่วง12,7273,182x45 แสน6 แสน---
540หางพ่วงวัสดุอันตราย16,163 4,040x45 แสน6 แสน---
    ประเภท2
420 (รวมหางพ่วง)ทุกขนาดน้ำหนัก -5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน

(คลิกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)

**ราคาเบี้ยประกันภัยปรับเบี้ยตามตารางด้านบน

ขั้นตอนการทำประกันภัย

ลูกค้าสอบถามเช็คเบี้ย ดูตารางเบี้ย หรือตารางผ่อนชำระด้านบน ติดต่อเรา

หรือ โทร 0831880919

        ได้ที่ช่องทางไลน์ ไอดี @zla9481a

          

เอกสารการทำประกันภัย มี

1.รายการจดทะเบียนรถ

2.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

3.เบอร์โทร

4.อีเมล์ ถ้ามี

 
การทำประกันภัย ชำระเงินสด

-กรมธรรม์ประกันภัยสามารถอออกได้ใน 1 วัน (บ.มิตรเเท้ประกันภัย)  เเละ 3วัน (บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย) เเล้วเราจะสเเกนส่งหน้าสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ ให้ทางอีเมล์ หรือทางไลน์

เเล้วจัดส่งเล่มกรมธรรม์ประเภท 3 ประกันรถรถบรรทุก รถพ่วง ให้ตามที่อยู่ลูกค้า


การผ่อนชำระมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

-ลูกค้าติดต่อทำประกันภัย ส่งเอกสาร เเละชำระเงิน งวดเเรก เข้ามา

-การเเบ่งชำระ ชำระงวดเเรกวันทำประกันภัย เเละงวดที่สอง ในวันเดียวกันเดือนถัดไป

-เเบ่งชำระเงินสด (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต)ได้สามงวด คุ้มครองให้ขณะเเบ่งชำระ ทันที

   *หากมีการเคลมขณะผ่อน ต้องชำระเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยยอดค้าง จากงวดที่เหลือ ทั้งหมดให้ครบถ้วน 

-หรือเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 6 งวด มี ค่าธรรมเนียม 4.2%

-จะมีเอกสารให้ลูกค้าเซ็นรับทราบการเเบ่งชำระส่งไปให้ทางอีเมล์ หรือสั่งปริ้นทางไลน์
 

ขณะผ่อนชำระได้เอกสารกรมธรรม์หรือไม่?

 ลูกค้าเเบ่งชำระประกันภัยรถบรรทุกชั้น3 จะได้ความคุ้มครองขณะผ่อนชำระ จะได้เป็นสำเนากรมธรรม์ เเละใบเสร็จทางร้านเราสเเกนส่งให้ลูกค้าปริ้น

*ขณะผ่อนชำระไม่ได้ส่งจัดไปรษณีย์

รถบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ น้ำหนักรวม ตั้งเเต่เกิน 4ตัน น้ำหนักรวมน้ำหนักรวม เกิน 12 ตัน เเละ เกิน 21 ตัน
ประกันรถบรรทุกพ่วง ก็สามารถทำประกัน ประกันภัยรถบรรทุก รวมทั้งหาพ่วงก็มามารถทำ ประกันรถบรรทุกพ่วง ได้ไม่จำกัดอายุรถ เช่นบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ ตู้ปิด รถบรรทุกมีดั้ม มีอุปกรณ์พิเศษ ติดตั้งดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ รถบรรทุกโม่ปูน รถที่สามารถทำได้ รถบรรทุกดิน รถบรรทุกขนส่ง ตู้ปิด รถหัวลากทำประกันรถได้ทั้งประเภท2 ของนำสินประกันภัย เทลเลอร์ รถเก็บขยะ รถเก็บขนของเก่า รถบรรทุกปูน รถบรรทุกขนน้ำอัดลม รถบบรทุกขนน้ำมัน ประกันภัยรถบรรทุกรถคอก รถบรรทุกมีหางพ่วง ประกันภัย รถ หก ล้อ เเละอื่นๆ ประกันรถบรรทุก ผ่อน ได้   เลือกทำประกันภัยรถบรรทุก ทั้งประเภท1, 2, 3 ประกันรถใหญ่ ประกันรถ10ล้อ 6ล้อ ประกันรถหัวลาก  เลือกผ่อนชำระได้นาน 6 งวด กับ อารีเกเตอร์

ประกันรถบรรทุกผ่อนชำระ6งวด

รหัส ประเภทประกันภัย

ประกันรถบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนส่งน้ำมัน oil trucks รถบรรทุกแอลพีจี LPG NGV GAS รถบรรทุกก๊าซ วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ รถอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง

ประกันรถกระบะ 2 ประตู ประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์ตู้แห้ง ตู้เย็น รหัส 320 ติดคอก ตู้แห้ง ตู้เย็น ตู้ทึบ สำหรับประเภทรถบรรทุก 4 ล้อ

รถบรรทุกการก่อสร้างรถผสมปูน Concrete Mixer car รถผสมคอนกรีตขนาดใหญ่ รถผสมคอนกรีตขนาดเล็ก รถบรรทุก 6ล้อ 10ล้อ อยากหาที่ต่อกรมธรรม์ประกันภัยมีที่ไหนรับบ้าง

สำหรับรถกระบะใช้งานเชิงพานิชย์นั้น ทั้งรถกระบะดัดเเปลง ติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็น วิ่งรับส่งของตามบริษัทขนส่งเอกชน เป็นรถกระบะตอนเดียวใส่หลังคา หรือเเค็ป ก็มีประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ 3+ 3 เเผนเชิงพานิชย์ บริการด้วย

ประกันรถ ชั้น3 รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตราย รหัส340 เเละหัวลากรหัส540 บริษัท นำสินประกันภัย ที่ออกเเผนประกันถยนต์ มาสำหรับรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์วัตถุอันตรายพิเศษ เเก๊ส น้ำมัน สารเคมี ของเหลวอันตราย ต่าง

ทำประกันรถกระบะใช้งานเชิงพาณิชย์ ติดคอกบรรทุก ติดตู้ทึบ มีประกันบริษัทไหนรับประกันภัย บางที่เบี้ยประกันรถติดตู้คอก ไม่เเพงมาก ที่เวลาเกิดเหตุเเล้วเคลมได้ไม่ผิดประเภท

เลือกทำประกันภัยรถยนต์รถบรรทุกให้ตรงตามประเภท รหัส เเละลักษณะการใช้งานที่ถูกต้อง ซึ่งเเบ่งเเยกตามลักษณะตัวรถเป็นหลัก เช่น รถบรรทุก 6ล้อ รถบรรทุก10ล้อ มีดั้ม อุปกรณ์พิเศษ หรือ รถบรรทุกมีลูกพ่วง หางพ่วงเทรลเลอร์

แผนประกันภัย ชั้น3 >>สั่งซื้อออนไลน์ คลิก.

ประกันรถใหญ่รถบรรทุก 6ล้อ 10ล้อ หัวลาก รถบรรทุกวัสดุอันตราย รถพ่วงวัสดุอันตราย540 พิเศษสุดทำประกันรถบรรทุก นำสินประกันภัย NSI ผ่อนชำระ 0 % 6 เดิอน(ผ่านบัตรเครดิต) ไม่มีค่าธรรมเนียม รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ "รถใหญ่ไว้ใจนำสิน"

10,988 THB ฿ 10,988

ประกันรถใหญ่รถบรรทุก 6ล้อ 10ล้อ หัวลาก รถบรรทุกวัสดุอันตราย รถพ่วงวัสดุอันตราย540 พิเศษสุดทำประกันรถบรรทุก นำสินประกันภัย NSI ผ่อนชำระ 0 % 6 เดิอน(ผ่านบัตรเครดิต) ไม่มีค่าธรรมเนียม รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ "รถใหญ่ไว้ใจนำสิน"

9,670 THB ฿ 9,670

มิตรแท้ประกันภัย ศูนย์ออนไลน์ ประกันภัยชั้นรถ(ใช้งาน เชิงพาณิชย์) รถบรรทุกรับจ้าง รถบรรทุก 6,10ล้อ รถบรรทุกติดดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบทำประกันรถบรรทุกผ่อนผ่านบัตรเครดิต 0 % 6 เดือน ประกันภัยได้ทั้งรถบรรทุก เเบบคุ้มครองรวมหางพ่วงได้

11,200 THB ฿ 11,200

มิตรแท้ประกันภัย ศูนย์ออนไลน์ ประกันภัยชั้นรถ(ใช้งาน เชิงพาณิชย์) รถบรรทุกรับจ้าง รถบรรทุก 6,10ล้อ ทำประกันรถบรรทุกผ่อนผ่านบัตรเครดิต 0 % 6 เดือน ประกันภัยได้ทั้งรถบรรทุก เเบบคุ้มครองรวมหางพ่วงได้

10,500 THB ฿ 10,500

ประกันภัยชั้น3รถ(ใช้งาน เชิงพาณิชย์) หรือบรรทุก ตั้งเเต่เกิน 4-12 ตัน เเละเกิน 12 ตัน ขึ้นไป รถขนส่งรับจ้าง เลือกความคุ้มครองให้ตรงเเผนทั้ง 320,327,420,รหัส520 คุ้มครองรวมหางพ่วง 420คุ้มครองรวมหางพ่วง เเยกตามอุปกรณ์ มีมีอุปกรณ์เสริมหรือไม่ เช่น รถบรรทุกติดเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดดั้ม รถบรรทุกติดเครื่องปั้นไฟ ก็สามารถทำได้

10,987 THB ฿ 10,987
Best Seller

ประกันภัยชั้น3 รถ(ใช้งาน เชิงพาณิชย์) หรือบรรทุก ตั้งเเต่เกิน 4-12 ตัน เเละเกิน 12 ตัน ขึ้นไป ขึ้นไป รถขนส่งรับจ้าง เลือกความคุ้มครองให้ตรงเเผนทั้ง 320,327 คุ้มครองรวมหางพ่วง 420คุ้มครองรวมหางพ่วง เเยกตามอุปกรณ์ มีมีอุปกรณ์เสริมหรือไม่ เช่น รถบรรทุกติดเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดดั้ม รถบรรทุกติดเครื่องปั้นไฟ ก็สามารถทำได้

10,263 THB ฿ 10,263

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com