ประเภท3 รถบรรทุก รถบรรทุก รถหัวลาก

ประกันรถบรรทุก สิบล้อ หางพ่วง ,รถเทลเลอร์ ชั้น1 ชั้น3 รถ6ล้อ,10ล้อ,18ล้อ ประกันภัยรถบรรทุกหัวลาก เเละรถบรรทุกอื่นๆ
 
ประกันภัย รถบรรทุก ชั้น3  รถบรรทุกหัวลาก,รถหางพ่วง
รถบรรทุก  เกิน 4-12 ตัน
รหัส 320 
ประกันรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ น้ำหนักเกินไม่เกิน12 ตัน
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สิน เเละค่ารักษาพยาบาล
รถบรรทุก เกิน 12 ตัน
รหัส 320 
ประกันรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักเกิน12 ตัน
สามารถซื้อความคุ้มครองเฉพาะตัวรถ เเละซื้อความคุ้มครองที่มีความ
คุ้มครองหางลาก ต่อพ่วงได้ให้เลือก เเผนรหัส327
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล
รถบรรทุกหัวลาก
รหัส 420 
ประกันภัยรถบรรทุก รถหัวลาก
ที่คุ้มครองหางพ่วง ไม่ระบุทะเบียนหางพ่วง
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล
รถบรรทุกหางลาก
รหัส 520 
ประกันภัยรถบรรทุกหางพ่วง
สามารถซื้อประกันภัยเฉพาะหางพ่วงได้
ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล

ตารางเบี้ย ประเภท3 รถบรรทุก

  MSIG ประกันภัย

อัตราเบี้ยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก (320),รถบรรทุกรวมหางพ่วง(327),รถหัวลาก(420),หางลาก(520)

 1.ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ

รหัสรถ    ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ
น้ำหนักบรรทุกรวมเบี้ยปกติราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวด
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 4-12 ตัน10,2639,7194,263+3,000+3,0001,711x6
เกิน 12 ตัน12,67011,998 5,070+3,800+3,800  2,112x6
327(รวมหางพ่วง)เกิน 4-12 ตัน11,40310,7984,603+3,400+3,400 1,901x6
เกิน 12 ตัน14,00313,2605,603+4,200+4,200 2,334x6
420 (รวมหางพ่วง)ทุกขนาดน้ำหนัก23,44722,2009,447+7,000+7,000 3,908x6
520รถหางพ่วง10,60610,045 4,406+3,100+3,100 1,768x6

 

2.มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (ดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ,ติดตู้ทำความเย็น)

รหัสรถ    มีอุปกรณ์พิเศษ 
น้ำหนักบรรทุกรวมเบี้ยปกติราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวด 
320 (ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 4-12 ตัน10,98710,4054,587+3,200+3,2001,830x6
เกิน 12ตัน13,79613,0655,596+4,100+4,100 2,299x6
327(รวมหางพ่วง)เกิน 4-12 ตัน11,97511,3404,975+3500+3,500 1,996x6
เกิน 12 ตัน15,09614,2956,096+4,500+4,5002,516x6
420 (รวมหางพ่วง)ทุกขนาดน้ำหนัก23,44722,2009,447+7,000+7,000 3,908x6
520รถหางพ่วง12,72712,0525,127+3,800+3,8002,121x6

 

   ความคุ้มครอง (MSIG)
รหัส 320,327,420รหัส 520ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
500,000500,000-ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน
10,000,00010,000,000บาท/ครั้ง
600,000600,000-ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย
50,000--ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(1+2 คน)
50,000--ค่ารักษาพยาบาล(3 คน)
500,000- -การประกันตัวผู้ขับขี่

 


    บ.มิตรเเท้ประกันภัย

 1.ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ

รหัสรถน้ำหนักบรรทุกรวมเบี้ยปกติราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวด  ความคุ้มครอง 
     ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตัน13,20012,830 5,400+3,900+3,9002,200x6Option1
13,00012,637 5,200+3,900+3,900 2,167x6 Option2
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน18,10017,595 7,300+5,400+5,4003,017x6Option3
17,70017,206

 7,100+5,300+5,300

2,950x6 Option4
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สิน 3,000 บาท
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตัน10,70010,400 4,300+3,200+3,2001,783x6

Option1

10,50010,207 4,300+3,100+3,1001,750x6Option2
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สิน 4,000 บาท
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน15,60015,1656,400+4,600+4,600 2,600x6

Option3

15,30014,873  6,300+4,500+4,5002,550x6Option4
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สิน 6,000 บาท
320A(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน22,30021,6779,100+6,600+6,6003,717x6Option5
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สิน 10,000 บาท
420 (รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 8 ตัน26,50025,76010,700+7,900+7,9004,417x6

Option6

420 (รวมหางพ่วง)เกิน 8 ตัน28,90028,093 11,700+8,600+8,600 4,817x6

Option6


2.มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (ดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ,ติดตู้ทำความเย็น)

รหัสรถน้ำหนักรถบรรทุกรวมเบี้ยปกติราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวด ความคุ้มครอง
     ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตัน14,20013,8045,800+4,200+4,200 2,367x6Option1 
14,00013,6095,600+4,200+4,200 2,333x6Option2
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน19,40018,8597,800+5,800+5,800 3,233x6Option3
18,90018,3727,700+5,600+5,600 3,150x6Option4
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 3,000 บาท 
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตัน11,40011,0824,600+3,400+3,400 1,900x6 Option1
11,20010,8884,600+3,300+3300 1,867x6 Option2
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 4,000 บาท
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน16,60016,1376,800+4,900+4,900 2,767x6Option3
16,30015,845 6,700+4,800+4,800  2,717x6Option4
   มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 6,000 บาท
320A(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน23,40022,747 9,400+7,000+7,000 3,900x6 Option5 
  มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 10,000 บาท
420 (รวมหางพ่วงใดๆ)ไม่เกิน 8 ตัน28,10027,31511,300+8,400+8,4004,683x6Option6
420 (รวมหางพ่วง)เกิน 8 ตัน30,80029,940 12,400+9,200+9,2005,133x6 Option6

 

    ความคุ้มครอง รหัส 320,420 (มิตรเเท้ประกันภัย)
Option1Option2Option3Option4Option5Option6ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
500,000500,000500,000500,000500,000500,000-ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน 
10,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,000บาท/ครั้ง 
600,000200,000600,000200,000600,000600,000-ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บาท/ครั้ง 
100,000100,000100,000100,000100,000100,000-ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(1+2 คน)
100,000100,000100,000100,000100,000100,000-ค่ารักษาพยาบาล(3 คน) 
700,000700,0001,200,0001,200,0002,750,0002,300,000 -การประกันตัวผู้ขับขี่

 

บ.นำสินประกันภัย

 1.ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ

     ประเภท3
รหัสรถน้ำหนักบรรทุกรวมเบี้ยปกติราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
320(รวมหางพ่วง)เกิน 4-6 ตัน9,6709,245-1,612x65 แสน6 แสน1 แสน 1 แสน4 แสน 
320(รวมหางพ่วง)เกิน6.1 -12ตัน11,31710,817  -1,886x65 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน 
320(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน13,91613,300 - 2,319x65 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน 
320(รวมหางพ่วง)เกิน 4-12ตัน วัสดุอันตราย15,43314,750 -2,572x65 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
320(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตันวัสดุอันตราย19,33418,480-3,222x6 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน 
420(รวมหางพ่วง)ทุกขนาดน้ำหนัก24,37423,296 -4,062x65 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน 
520หางพ่วง10,60510,136 -1,768x65 แสน6 แสน---
540หางพ่วงวัสดุอันตราย13,46912,874-2,245x6 5 แสน6 แสน---
     ประเภท2
420 (รวมหางพ่วง)ทุกขนาดน้ำหนัก -5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน  

 

2.มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (ดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ,ติดตู้ทำความเย็น)

     ประเภท3 
รหัสรถน้ำหนักบรรทุกรวมเบี้ยปกติราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
320(รวมหางพ่วง)เกิน 4-6ตัน10,988 10,505- 1,831x65 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
320(รวมหางพ่วง)เกิน6.1-12ตัน12,964 12,390- 2,161x65 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
320(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน16,083 15,372-2,681x6 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
320(รวมหางพ่วง)เกิน 4-12ตันวัสดุอันตราย17,904 17,112-2,984x6 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
320(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตันวัสดุอันตราย22,585 21,586-3,764x65 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
420 (รวมหางพ่วง) ทุกขนาดน้ำหนัก28,632 27,366-4,772x65 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
520หางพ่วง12,727 12,165-2,121x6 5 แสน6 แสน---
520หางพ่วงวัสดุอันตราย16,163 15,448 -2,694x65 แสน6 แสน---
    ประเภท2
420 (รวมหางพ่วง)ทุกขนาดน้ำหนัก - - -5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน


ขั้นตอนการทำประกันภัย

ลูกค้าสอบถามเช็คเบี้ย ดูตารางเบี้ย หรือตารางผ่อนชำระด้านบน ติดต่อเรา

หรือ โทร 0831880919

        ได้ที่ช่องทางไลน์ ไอดี @zla9481a

          

เอกสารการทำประกันภัย มี

1.รายการจดทะเบียนรถ

2.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

3.เบอร์โทร

4.อีเมล์ ถ้ามี

 
การทำประกันภัย ชำระเงินสด

-กรมธรรม์ประกันภัยสามารถอออกได้ใน 1 วัน (บ.มิตรเเท้ประกันภัย)  เเละ 3วัน (บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย) เเล้วเราจะสเเกนส่งหน้าสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ ให้ทางอีเมล์ หรือทางไลน์

เเล้วจัดส่งเล่มกรมธรรม์ประเภท 3 ประกันรถรถบรรทุก รถพ่วง ให้ตามที่อยู่ลูกค้า


การผ่อนชำระมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

-ลูกค้าติดต่อทำประกันภัย ส่งเอกสาร เเละชำระเงิน งวดเเรก เข้ามา

-การเเบ่งชำระ ชำระงวดเเรกวันทำประกันภัย เเละงวดที่สอง ในวันเดียวกันเดือนถัดไป

-เเบ่งชำระเงินสด (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต)ได้สามงวด คุ้มครองให้ขณะเเบ่งชำระ ทันที

-หรือเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 6 งวด ไม่มีค่าธรรมเนียม

-จะมีเอกสารให้ลูกค้าเซ็นรับทราบการเเบ่งชำระส่งไปให้ทางอีเมล์ หรือสั่งปริ้นทางไลน์
 

ขณะผ่อนชำระได้เอกสารกรมธรรม์หรือไม่?

 ลูกค้าเเบ่งชำระประกันภัยรถบรรทุกชั้น3 จะได้ความคุ้มครองขณะผ่อนชำระ จะได้เป็นสำเนากรมธรรม์ เเละใบเสร็จทางร้านเราสเเกนส่งให้ลูกค้าปริ้น

*ขณะผ่อนชำระไม่ได้ส่งจัดไปรษณีย์

 รถบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ น้ำหนักรวม ตั้งเเต่เกิน 4ตัน น้ำหนักรวมน้ำหนักรวม เกิน 12 ตัน เเละ เกิน 21 ตัน
ประกันรถบรรทุกพ่วง ก็สามารถทำประกัน ประกันภัยรถบรรทุก รวมทั้งหาพ่วงก็มามารถทำ ประกันรถบรรทุกพ่วง ได้ไม่จำกัดอายุรถ เช่นบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ ตู้ปิด รถบรรทุกมีดั้ม มีอุปกรณ์พิเศษ ติดตั้งดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ รถที่สามารถทำได้ รถบรรทุกดิน รถบรรทุกขนส่ง ตู้ปิด รถหัวลากทำประกันรถได้ทั้งประเภท2 ของนำสินประกันภัย เทลเลอร์ รถเก็บขยะ รถเก็บขนของเก่า รถบรรทุกปูน รถบรรทุกขนน้ำอัดลม รถบบรทุกขนน้ำมัน ประกันภัยรถบรรทุกรถคอก รถบรรทุกมีหางพ่วง ประกันภัย รถ หก ล้อ เเละอื่นๆ ประกันรถบรรทุก ผ่อน ได้รหัส ประเภทประกันภัย

รถกระบะใช้งานเชิงพาณิชย์ ติดคอกบรรทุก ติดตู้ทึบ มีประกันบริษัทไหนรับประกันภัย บางที่เบี้ยประกันรถติดตู้คอก ไม่เเพง มากที่เวลาเกิดเหตุเเล้วเคลมได้ไม่ผิดประเภท

เลือกทำประกันภัยรถยนต์รถบรรทุกให้ตรงตามประเภท รหัส เเละลักษณะการใช้งานที่ถูกต้อง ซึ่งเเบ่งเเยกตามลักษณะตัวรถเป็นหลัก เช่น รถบรรทุก 6ล้อ รถบรรทุก10ล้อ มีดั้ม อุปกรณ์พิเศษ หรือ รถบรรทุกมีลูกพ่วง หางพ่วงเทรลเลอร์

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com