ประเภท3 3+ 2+ 2 รถบรรทุก รถบรรทุก รถหัวลาก ผ่อน 6 งวด

 ประกันรถบรรทุก ประกันรถใหญ่ สิบล้อ หางพ่วง ,รถเทลเลอร์ ชั้น1 ชั้น3 3+ 2+ 2 รถ 6ล้อ,10ล้อ,18ล้อ ประกันภัยรถบรรทุกหัวลาก เเละ รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกอื่นๆ

 
ประกันภัย รถบรรทุก ชั้น3 3บวก 2บวก 2  รถบรรทุกหัวลาก,รถหางพ่วง เเละรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย รหัส340,540
image
รถบรรทุก  เกิน 4-12 ตัน
รหัส 320 
ประกันรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ น้ำหนักเกินไม่เกิน12 ตัน
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สิน เเละค่ารักษาพยาบาล
image
รถบรรทุก เกิน 12 ตัน
รหัส 320 
ประกันรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักเกิน12 ตัน
สามารถซื้อความคุ้มครองเฉพาะตัวรถ เเละซื้อความคุ้มครองที่มีความ
คุ้มครองหางลาก ต่อพ่วงได้ให้เลือก เเผนรหัส327
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล
image
รถบรรทุกหัวลาก
รหัส 420 
ประกันภัยรถบรรทุก รถหัวลาก
ที่คุ้มครองหางพ่วง ไม่ระบุทะเบียนหางพ่วง
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล
image
รถบรรทุกหางลาก
รหัส 520 
ประกันภัยรถบรรทุกหางพ่วง
สามารถซื้อประกันภัยเฉพาะหางพ่วงได้
ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล

ตารางเบี้ย ประเภท3 3+ 2+ 2 ประกันรถใหญ่

  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์

 ประกันภัยรถบรรทุก ชั้น3+, 2+, 2 ,3  กับ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันชั้น 3+ รถบรรทุก = ซ่อมรถเรา เเละรถคู่กรณี

ประกันชั้น 2+ รถบรรทุก = ซ่อมรถเรา รถคู่กรณี เเละ สูญหายไฟไหม้

ประกันชั้น 2 รถบรรทุก = ซ่อมรถคู่กรณี เเละ สูญหายไฟไหม้

ประกันชั้น 3 รถบรรทุก = ซ่อมรถคู่กรณี

ผ่อนเงินสด 6 งวด  

รหัสรถ  เบี้ยประกัน/บาท
ป 2ป 3ป 2+ป 3+
ราคาเบี้ยราคาเบี้ยราคาเบี้ยราคาเบี้ย
รถบรรทุก 4-12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม13,80011,80017,80015,800
รถบรรทุก 4-12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม14,80012,80018,80016,800
รถบรรทุก >12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม15,80013,80019,80017,800
รถบรรทุก >12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม17,80015,80021,80019,800
หัวลาก30,80028,80034,80032,800
หางพ่วง13,80011,800  

 

รถบรรทุก(320)หัวลาก(420)รถหางพ่วง(520)  ความคุ้มครอง
เงือนไขความคุ้มครอง   ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
500,000500,000500,000ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน 
10,000,00010,000,00010,000,000บาท/ครั้ง 
1,000,0001,000,0001,000,000ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บาท/ครั้ง 
 ความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย  
2+ 3+ คุ้มครองทุนประกัน 1 เเสน 2+ 3+ คุ้มครองทุนประกัน 1 เเสน -การซ่อมรถ(รถชนรถเท่านั้น)
2+  คุ้มครองทุนประกัน 1 เเสน 2+  คุ้มครองทุนประกัน 1 เเสนชั้น 2 คุ้มครองทุนประกัน 1 เเสนรถหาย หรือ ไฟไหม้
100,000 100,000 -ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(1+2 คน) 
100,000100,000-ค่ารักษาพยาบาล(3 คน)
200,000200,000-การประกันตัวผู้ขับขี่

 หมายเหตุ
ไม่รับรถบรรทุกที่มีความเสี่ยง รถที่ขนกรด เเก๊ส เชื้อเพลิง รถเเทงค์น้ำ รถโม่ รถกระเช้า รถที่ใช้ในการเกษตร
รหัส 420 หรือรหัส 320 ที่มีการลากจูง รหัส 520 ไม่คุ้มครองรวมหางใดๆ ต้องซื้อประกันเเยก หัว เเละหาง 

 

 

ประกันรถบรรทุก บ.เมืองไทยประกันภัย

ประเภท3

-ไม่จำอายุรถ
-ไม่รับประกันภัยรถบรรทุกวัตุอันตราย สินค้าอันตราย ความเสี่ยง รถที่ขนกรด เเก๊ส
   เชื้อเพลิง รถเเทงค์น้ำ รถโม่ รถโม่ปู่น รถเครนรถใช้ในการเกษตร

-รหัส 320,420 ไม่รวมหางพ่วง

บัตรเงินสด 6 งวด  

รหัสรถยนต์อัตราเบี้ยประกันภัย
ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ/บาทมีอุปกรณ์พิเศษ/บาท
ราคาเบี้ยราคาเบี้ย 
รถบรรทุก รหัส320 ขนาดไม่เกิน 12 ตัน9,60011,400
รถบรรทุก รหัส320 ขนาดเกิน 12 ตัน13,80017,600
รถบรรทุก *รวมหางพ่วง16,50018,900
รถหัวลาก รหัส420 ขนาดไม่เกิน 8 ตัน17,80021,000
รถหัวลาก รหัส420 ขนาดเกิน 8 ตัน20,70024,500
หางพ่วง รหัส 520 ทุกขนาด9,40010,600

 สอบถามการผ่อนชำระ กรุณาติดต่อเรา

ตารางความคุ้มครองความคุ้มครอง 
รหัส320รหัส 420รหัส 520
จำนวนเงินความรับผิดชอบ
3 เเสน3 เเสน3 เเสนชีวิต ร่างกาย อนามัย บาท/คน
10 ล้าน10 ล้าน10 ล้านบุคคลภายนอก บาท/ครั้ง
6 เเสน6 เเสน6 เเสนทรัพย์สินคนอื่น บาท/ครั้ง
ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองทรัพย์สินคนอื่น บาท/ครั้ง
ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
5 หมื่น /3คน5 หมื่น /3คน-อุบัติเหตุ บาท/คน
5 หมื่น /3คน5 หมื่น /3คน-ค่ารักษาพยาบาล บาท/คน
2 เเสน2 เเสน-ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง

 

 

บ.เออโก้ประกันภัย

รหัส 320 ประเภทรถบรรทุกทั่วไป

รหัส 420 หัวลาก +พางพ่วง

รหัส 340 ประเภทรถวัตถุอันตราย เเท้งค์น้ำมัน เเก็ส สารเคมี ก๊าช

รหัส 540 หางพ่วง ประเภทรถวัตถุอันตราย  เเท้งค์น้ำมัน เเก็ส สารเคมี ก๊าช

*รับรถไม่เกิน 30 ปี

*รถเกิน 20 ปี ขอเอกสารสำเนารถเช็คเบี้ย

  1.ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ

     ประเภท 3
รหัสรถน้ำหนักบรรทุกรวมราคาเบี้ยผ่อนเงินสด 6งวด  บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
320(รวมหางพ่วง)เกิน 4-6 ตัน9,670 5 แสน6 แสน1 แสน 1 แสน4 แสน 
320(รวมหางพ่วง)เกิน6.1 -12ตัน11,317 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน 
320(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน13,916 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน 
340(รวมหางพ่วง)เกิน 4-12ตัน วัสดุอันตราย15,433 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
340(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตันวัสดุอันตราย19,334 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน 
         
420(รวมหางพ่วง)ทุกขนาดน้ำหนัก24,374 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน 
520หางพ่วง10,605 5 แสน6 แสน---
540หางพ่วงวัสดุอันตราย13,469 5 แสน6 แสน---
     ประเภท2
420 (รวมหางพ่วง)ทุกขนาดน้ำหนัก -5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน  


 2.มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (ดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ,ติดตู้ทำความเย็น,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

     ประเภท 3 
รหัสรถน้ำหนักบรรทุกรวมราคาเบี้ยผ่อนเงินสด 6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
320(รวมหางพ่วง)เกิน 4-6ตัน10,988 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
320(รวมหางพ่วง)เกิน6.1-12ตัน12,964 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
320(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน16,083 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
340(รวมหางพ่วง)เกิน 4-12ตันวัสดุอันตราย17,904 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
340(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตันวัสดุอันตราย22,585 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
420 (รวมหางพ่วง) ทุกขนาดน้ำหนัก28,632 5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน
520หางพ่วง12,727 5 แสน6 แสน---
540หางพ่วงวัสดุอันตราย16,163 5 แสน6 แสน---
    ประเภท2
420 (รวมหางพ่วง)ทุกขนาดน้ำหนัก -5 แสน6 แสน1 แสน1 แสน4 แสน

 

ขั้นตอนการทำประกันภัย

ลูกค้าสอบถามเช็คเบี้ย ดูตารางเบี้ย หรือตารางผ่อนชำระด้านบน ติดต่อเรา

หรือ โทร 0831880919

        ได้ที่ช่องทางไลน์ ไอดี @zla9481a

          

เอกสารการทำประกันภัย มี

1.รายการจดทะเบียนรถ

2.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

3.เบอร์โทร

4.อีเมล์ ถ้ามี

 


การทำผ่อนประกันรถบรรทุก ประกันรถใหญ่ ผ่อนสด 0% 6งวด


-กรมธรรม์ประกันภัยสามารถอออกความคุ้มครองได้ภายใน 1 วัน กรณีเอกสารครบถ้วน

เเล้วจัดส่งเล่มกรมธรรม์ประเภท 3 ประเภท1 2 ประกันรถรถบรรทุก รถพ่วง ให้ตามที่อยู่ลูกค้า


การผ่อนชำระมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

-ลูกค้าติดต่อทำประกันภัย ส่งเอกสาร เเละชำระเงิน งวดเเรก เข้ามา

-การเเบ่งชำระ ชำระงวดเเรกวันทำประกันภัย เเละงวดที่สอง ในวันเดียวกันเดือนถัดไป

-เเบ่งชำระเงินสด (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต)ได้ 6 งวด คุ้มครองให้ขณะเเบ่งชำระ ทันที

-หรือเลือกผ่อนเงินสด 6 งวด เเละ ผ่านบัตรเครดิต

-จะมีเอกสารให้ลูกค้าเซ็นรับทราบการผ่อนชำระ
 ขณะผ่อนชำระประกันรถบรรทุกได้เอกสารกรมธรรม์หรือไม่? ลูกค้าเเบ่งชำระประกันภัยรถบรรทุก จะได้ความคุ้มครองขณะผ่อนชำระ จะได้เป็นสำเนากรมธรรม์ เเละใบเสร็จทางร้านเราสเเกนส่งให้ลูกค้าปริ้น

*ขณะผ่อนชำระไม่ได้ส่งจัดไปรษณีย์

   รถบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ น้ำหนักรวม ตั้งเเต่เกิน 4ตัน น้ำหนักรวมน้ำหนักรวม เกิน 12 ตัน เเละ เกิน 21 ตัน
ประกันรถบรรทุกพ่วง ก็สามารถทำประกัน ประกันภัยรถบรรทุก ประกันภัยสำหรับรถบรรทุกขยะ รวมทั้งหาพ่วงก็มามารถทำ ประกันรถบรรทุกพ่วง ได้ไม่จำกัดอายุรถ เช่นบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ ตู้ปิด รถบรรทุกมีดั้ม มีอุปกรณ์พิเศษ ติดตั้งดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ รถบรรทุกโม่ปูน รถที่สามารถทำได้ รถบรรทุกดิน รถบรรทุกขนส่ง ตู้ปิด รถหัวลากทำประกันรถได้ทั้งประเภท2 ของนำสินประกันภัย เทลเลอร์ รถเก็บขยะ รถเก็บขนของเก่า รถบรรทุกปูน รถบรรทุกขนน้ำอัดลม รถบบรทุกขนน้ำมัน ประกันภัยรถบรรทุกรถคอก รถบรรทุกมีหางพ่วง ประกันภัย รถ หก ล้อ เเละอื่นๆ ประกันรถบรรทุก ผ่อน ได้   เลือกทำประกันภัยรถบรรทุก ทั้งประเภท1, 2, 3 ประกันรถใหญ่ ประกันรถ10ล้อ 6ล้อ ประกันรถหัวลาก  เลือกผ่อนชำระได้นาน 6 งวด

ประกันรถบรรทุก 10 ล้อ 6ล้อ หัวลาก เงินผ่อน 0 % 6 เดิอน

รหัส ประเภทประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์โดยสารสองแถว รถบัสโดยสาร รถเก่าจดทะเบียนใหม่ หรือรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง อยากเช็คเบี้ยทราบราคา ก่อนจดประกอบการเปลี่ยนทะเบียนได้

การจัดเลตกลุ่มตารางเบี้ยประกันภัยสำหรับ รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดกลาง รถบรรทุกขนาดใหญ่ ทั้งบรรทุกมีดั๊มพ์ บรรทุกกระบะคอกสูง ประกันรถรถตัวถังตู้เย็น และ ตัวถังตู้แห้ง มาดูจำเเนกตามขนาดน้ำหนัก

บรรเทาภัยลดความเสี่ยงภัยกับ ประกันสินค้า รถคอก ประกันสินค้ารถบรรทุก ประกันสินค้าผักสด ผลไม้สด กับ เมืองไทยประกันภัย รวมทั้งสินค้าทุกประเภทที่ต้องความคุมอุณหภูมิโดยระบบ / อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น

รถกระบะสองเเถว ป้ายฟ้าใช้งานรับจ้าง ส่งคนงานต่างๆ เเบบ เพื่อการพาณิชย์ รหัส 220 รถกะบะป้ายฟ้า เเละรถตู้ป้ายฟ้า มีประกันชั้น 3+ 2+ 3 บริการติดต่อทัก ถูกถูกประกันรถยนต์มาได้

ผ่อนเงินสด 6 เดือน 0% ไม่ใช้บัตรเครดิต ผ่อนประกันรถบรรทุก ประกันรถใหญ่ ทำเอกสารง่ายคุ้มครองทันที ไม่ใช้บัตรเครดิต ชั้น 1-3 ติดต่อเรา โทร 0831880919

เครนยกของในเเนวดิ่งหรือรถเครนเคลื่อนที่ได้ทีกี่ประเภท การใช้งานเเตกต่างกันอย่างไร เเล้วจำเป็นต้องมีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรับผิดบุคคลภายนอก PLI ประกันภัยประเภทรถบรรทุก ด้วยหรือไม่

ร้านเเบตเตอรี่รถบรรทุก

  ร้านเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุก 6ล้อ 10ล้อ หัวลากบริการนอถสถานที่ พื้นที่ แหลมฉบัง เครือสหพัฒน์ หลองคล้า หนองพังพวย ศรีราชา 083-1880919

 แบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถบรรทุก FB HYBRID F-135 (85 แอมป์)
ประเภทแบตเตอรี่ : ชนิดไฮบริด (เติมน้ำกลั่นน้อย)
แอมป์ : 85 แอมป์

-สินค้าใหม่
-ติดตั้งฟรี
-บริการนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง
-เปลี่ยนฟรี!! อุปกรณ์จำเป็น
-ขั้วแบต
-แหวนรองขั้วแบต
-ปลอกหุ้มแบต
-สายไฟ จุดต่อแบตเตอรี่

แผนประกันภัย ชั้น3 >>สั่งซื้อออนไลน์ คลิก.

Truck namsengins Ext-1

ประกันรถใหญ่รถบรรทุก 6ล้อ 10ล้อ หัวลาก รถบรรทุกวัสดุอันตราย รถพ่วงวัสดุอันตราย540 พิเศษสุดทำประกันรถบรรทุก นำสินประกันภัย NSI ผ่อนชำระ 0 % 6 เดิอน(ผ่านบัตรเครดิต) ไม่มีค่าธรรมเนียม รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ "รถใหญ่ไว้ใจนำสิน"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,988 THB ฿10,988
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Truck namsengins-1

ประกันรถใหญ่รถบรรทุก 6ล้อ 10ล้อ หัวลาก รถบรรทุกวัสดุอันตราย รถพ่วงวัสดุอันตราย540 พิเศษสุดทำประกันรถบรรทุก นำสินประกันภัย NSI ผ่อนชำระ 0 % 6 เดิอน(ผ่านบัตรเครดิต) ไม่มีค่าธรรมเนียม รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ "รถใหญ่ไว้ใจนำสิน"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,670 THB ฿9,670
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Truck mittare ext-6

มิตรแท้ประกันภัย ศูนย์ออนไลน์ ประกันภัยชั้นรถ(ใช้งาน เชิงพาณิชย์) รถบรรทุกรับจ้าง รถบรรทุก 6,10ล้อ รถบรรทุกติดดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบทำประกันรถบรรทุกผ่อนผ่านบัตรเครดิต 0 % 6 เดือน ประกันภัยได้ทั้งรถบรรทุก เเบบคุ้มครองรวมหางพ่วงได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,200 THB ฿11,200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Truck mittare-6

มิตรแท้ประกันภัย ศูนย์ออนไลน์ ประกันภัยชั้นรถ(ใช้งาน เชิงพาณิชย์) รถบรรทุกรับจ้าง รถบรรทุก 6,10ล้อ ทำประกันรถบรรทุกผ่อนผ่านบัตรเครดิต 0 % 6 เดือน ประกันภัยได้ทั้งรถบรรทุก เเบบคุ้มครองรวมหางพ่วงได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,500 THB ฿10,500

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com