ประเภท3 รถบรรทุก รถบรรทุก รถหัวลาก

ประกันรถบรรทุก สิบล้อ หางพ่วง ,รถเทลเลอร์ ชั้น1 ชั้น3 รถ6ล้อ,10ล้อ,18ล้อ ประกันภัยรถบรรทุกหัวลาก เเละรถบรรทุกอื่นๆ
 
ประกันภัย รถบรรทุก ชั้น3  รถบรรทุกหัวลาก,รถหางพ่วง
รถบรรทุก  เกิน 4-12 ตัน
รหัส 320 
ประกันรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ น้ำหนักเกินไม่เกิน12 ตัน
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สิน เเละค่ารักษาพยาบาล
รถบรรทุก เกิน 12 ตัน
รหัส 320 
ประกันรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักเกิน12 ตัน
สามารถซื้อความคุ้มครองเฉพาะตัวรถ เเละซื้อความคุ้มครองที่มีความ
คุ้มครองหางลาก ต่อพ่วงได้
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล
รถบรรทุกหัวลาก
รหัส 420 
ประกันภัยรถบรรทุก รถหัวลาก
ที่คุ้มครองหางพ่วง ไม่ระบุทะเบียนหางพ่วง
เพิ่มความคุ้มครอง ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล
รถบรรทุกหางลาก
รหัส 520 
ประกันภัยรถบรรทุกหางพ่วง
สามารถซื้อประกันภัยเฉพาะหางพ่วงได้
ทรัพย์สินเเละค่ารักษาพยาบาล

บ.MSIG ประกันภัย

  MSIG ประกันภัย

อัตราเบี้ยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท3 รถบรรทุก (320),รถหัวลาก(420),หางลาก(520)

 1.ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ

รหัสรถไม่มีอุปกรณ์พิเศษ
น้ำหนักบรรทุกรวมเบี้ยปกติเบี้ยส่วนลด ผ่อนชำระ
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 4-12 ตัน9,4079,0003,136x3 
เกิน 12 ตัน13,06312,5004,354x3
420 (รวมหางพ่วงใดๆ)ทุกขนาดน้ำหนัก25,75924,6508,586x3
520รถหางพ่วง7,3647,0502,455x3

 

2.มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (ดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ)

รหัสรถมีอุปกรณ์พิเศษ 
น้ำหนักบรรทุกรวมเบี้ยปกติเบี้ยส่วนลด ผ่อนชำระ 
320 (ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 4-12 ตัน10,87010,4003,623x3
เกิน 12ตัน15,25614,5905,085x3
420 รวมหางพ่วงใดๆ)ทุกขนาดน้ำหนัก25,75924,6508,586x3
520รถหางพ่วง8,8368,5002,945x3

 

ความคุ้มครอง
รหัส 320,420รหัส 520ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
300,000300,000-ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก บาท/คน
10,000,00010,000,000บาท/ครั้ง
600,000600,000-ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย
50,000--ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(1+2 คน)
50,000--ค่ารักษาพยาบาล(3 คน)
300,000- -การประกันตัวผู้ขับขี่

 


    บ.มิตรเเท้ประกันภัย

 1.ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ

รหัสรถ
ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ
น้ำหนักรถบรรทุกรวมเบี้ยปกติเบี้ยส่วนลดผ่อนชำระ
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตัน9,900
3,300X3
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน12,700
4,233X3

มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 3,000 บาท

320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตัน7,400 

2,467X3

มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 4,000 บาท

320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน10,200 

3,400X3

มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 6,000 บาท

320(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน16,900 5,633X3

มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 10,000 บาท

420 (รวมหางพ่วงใดๆ)ไม่เกิน 8 ตัน18,300 

6,100X3

420 (รวมหางพ่วงใดๆ)เกิน 8 ตัน20,700 

6,900X3

 

2.มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (ดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ)

รหัสรถมีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (ดั้ม,เครน,ไฮดรอลิค,เฮี๊ยบ)
น้ำหนักรถบรรทุกรวมเบี้ยปกติเบี้ยส่วนลดผ่อนชำระ 
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตัน10,900
3,633X3
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน14,000
4,667X3
มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 3,000 บาท 
320(ไม่รวมหางพ่วง)ไม่เกิน 12 ตัน8,100
2,700X3
มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 4,000 บาท
320(ไม่รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน11,200 3,733X3
มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 6,000 บาท
320(รวมหางพ่วง)เกิน 12 ตัน18,000 6,000X3
มีค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพท์สิน 10,000 บาท
420 (รวมหางพ่วงใดๆ)ไม่เกิน 8 ตัน19,900 6,633X3
420 (รวมหางพ่วงใดๆ)เกิน 8 ตัน22,600 7,533X3

 

 

 

 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com