ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล และขนส่ง ระหว่างประเทศ

  ต้องการเช็คเบี้ยประกันภัยทางทะเล และ ขนส่งระหว่างประเทศ ในประเทศ ขอทราบราคาประเมินเบี้ยประกันขนส่งทางทะเล

  เงื่อนไขการรับการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance)

  ประกันภัยสินค้าทางทะเล ขนส่ง ระหว่างประเทศ ทั้งสินค้าส่งออก Export สินค้านำ Import เข้า หรือ สินค้าที่ขนส่งในประเทศ Inland Transit

 

  กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ (Marine Insurance) เป็นการประกันภัยประเภทหนึ่ง ที่คุ้มครองสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ที่มีการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ ทางรถไฟ หรือทางถนน การประกันภัยประเภทนี้จะคุ้มครองสินค้าจากความเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง ความล่าช้า และภัยอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถให้ความคุ้มครองความรับผิดสำหรับผู้ขนส่งและผู้ส่งสินค้า นโยบาย ประกันภัยทางทะเล และขนส่งและการขนส่งสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้ขนส่งหรือเจ้าของสินค้า และสามารถรวมความคุ้มครองสำหรับสินค้าระหว่างการขนส่ง ขณะจัดเก็บ หรือ ระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บจากปลายทางผู้ส่ง ถึง ปลายทางผู้รับ

   การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ Inland Transit  หรือ ที่เรียกว่าการประกันภัยทางทะเลภายในประเทศ เป็นการประกันภัยประเภทหนึ่งที่ครอบคลุมสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งภายในประเทศ ไม่ใช่ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ การประกันภัยประเภทนี้ยังคุ้มครองสินค้าจากความเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง ความล่าช้า และภัยอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองความรับผิดสำหรับผู้ขนส่งและผู้ส่งสินค้า การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศมักมีราคาถูกกว่ากรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงของการสูญหายหรือเสียหายจะต่ำกว่าสำหรับการขนส่งภายในประเทศ


  เงื่อนไขการรับประกันภัยสินค้าทางทะเล ขนส่ง เบื้องต้น basic of Valuation 


  ICC(A) เป็นความคุ้มครองประกันภัยทางทะเลประเภทหนึ่งที่ย่อมาจาก "Institute Cargo Clauses (All Risks)" ความคุ้มครองนี้ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุดสำหรับสินค้าที่ขนส่งทางทะเล เนื่องจากครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดของการสูญหายหรือความเสียหายทางกายภาพ ยกเว้นเฉพาะที่ไม่รวมอยู่ในนโยบาย ซึ่งรวมถึงความสูญเสียที่เกิดจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ พายุ การปะทะกัน และ การละเมิดลิขสิทธิ์ โดยทั่วไป ICC(A) จะมีราคาแพงกว่าความคุ้มครองการประกันภัยทางทะเลประเภทอื่นๆ แต่จะให้ความคุ้มครองในระดับสูงสุดสำหรับสินค้า


  ICC(B) เป็นความคุ้มครองประกันภัยทางทะเลประเภทหนึ่งที่ย่อมาจาก "Institute Cargo Clauses (B)" ซึ่งครอบคลุมน้อยกว่า ICC(A) และคุ้มครองความเสี่ยงเฉพาะ เช่น ไฟไหม้ การระเบิด การจม การชนกัน การเกยตื้น การต่อสายดินและการล้างเรือ โดยทั่วไปความคุ้มครองของ ICC(B) จะมีราคาถูกกว่าความคุ้มครองของ ICC(A) แต่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าสำหรับสินค้า เนื่องจากครอบคลุมเฉพาะรายการภัยที่ระบุชื่อเท่านั้น

 
  ICC (C) เป็นความคุ้มครองประกันภัยทางทะเลประเภทหนึ่งที่ย่อมาจาก "Institute Cargo Clauses (C)" ความคุ้มครองนี้ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมน้อยที่สุดในบรรดา Institute Cargo Clauses เนื่องจากครอบคลุมเฉพาะรายการอันตรายที่ระบุชื่อไว้อย่างจำกัด เช่น ไฟไหม้ การระเบิด การจม และการชนกัน ความคุ้มครองประเภทนี้มักมีราคาย่อมเยาที่สุด แต่ให้ความคุ้มครองน้อยที่สุดสำหรับสินค้า เนื่องจากครอบคลุมเฉพาะรายการภัยที่ระบุชื่อเท่านั้น และไม่รวมความเสี่ยงอื่นๆ มากมาย เช่น ค่าเฉลี่ยทั่วไป การทิ้งระเบิด และสงคราม โดยปกติแล้ว ICC(C) จะถูกเลือกโดยผู้ขนส่งหรือเจ้าของสินค้าซึ่งกำลังมองหาการป้องกันระดับพื้นฐานในราคาที่เอื้อมถึง

 

 

ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขความคุ้มครอง
ความคุ้มครองICC
ABC
1 ไฟไหม้ หรือ การระเบิด   
2 เรือหรือยาน เกยตื้น จม หรือ ล่ม   
3 ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำ หรือตกราง   
4 ยานพาหนะหรือเรือชน หรือปะทะกับวัตถุอื่นใด   
5 การขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือประสบภัย   
6การโยนทิ้งทะเล   
7ความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม   
8ความเสียหายเกิดจากการปกป้องหรือลดความเสียหายของสินค้า   
9ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง   
10แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า  x
11สินค้าจากเรือถูกคลื่นซัดตกเรือ  
12การที่น้ำทะเล น้ำทะเลสาบ หรือน้ำในเเม่น้ำเข้าไปในระวางเรือ ยานพาหนะ ตู้สินค้า หรือสถานที่เก็บ  
13สินค้าหีบห่อเสียหายอย่างสิ้นเชิง เพราะตกจากเรือ หรือจากการยกขึ้นลงเรือ หรือ เปลี่ยนถ่ายเรือ หรือยานพาหนะ  
14เปียกน้ำฝน x  
15การกระทำด้วยความมุ่งร้ายต่อบุคคลอื่น x  
16การปล้นโดยโจรสสลัด x  
17ถูกลักขโมย x  
18อุบัติเหตุที่ไม่เข้าข่าย 1-17 เช่น เเตก หัก ฉีดขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล ระหว่างการขนส่ง  
19ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เกิดจากภัยทุกอย่างที่มีสาเหตุจากภายนอก เเละเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย  

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com