แผนประกันภัยประเภท 2+ ,3+ กระบะเชิงพาณิชย์

    ประกันรถยนต์2+ (2พลัส) 3+ (3พลัส) สำหรับรถกระบะบรรทุกต่อเติม ติดตู้ทึบ ตู้เเห้ง คอก กรงเหล็ก กระบะติดหลังคา เช่น รถกระบะตอนเดียวต่อเติมดัดเเปลงใส่หลังคา หรือกระบะเเค็ป ก็สามารถทำให้ตรงตามลักษณะการใช้งาน
กระบะเชิงพาณิชย์ มีบริการทั้ง บริษัท มิตรเเท้ประกันภัย เเละ บริษัท เอ็มเอสไอจีประกันภัย MSIG
ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ (2 พลัส) สำหรับรถรับกระบะปิคอัพ ติดตู้ คอก กรงเหล็ก ติดตู้ทำความเย็น ใช้งานรับจ้างเชิงพาณิชย์

 เงื่อนไขการรับประกัน ลักษณะรถใช้งาน เช่น รถติดตู้ทึบวิ่งรับส่งพาร์ทอะไหล่ตามบริษัท ,รถกะบะติดคอก กรงเหล็ก ขนผลไม้,กระบะติดตู้ทำความเย็น
 • ความคุ้มครอง คุ้มครองยนต์ สูญหาย ไฟไหม้
 • คุ้มครองความรับผิดชอบ ชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก เเละรวมผู้โดยสารคันที่เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น


ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ (3พลัส) สำหรับรถรับกระบะปิคอัพ ติดตู้ คอก กรงเหล็ก ติดตู้ทำความเย็น ใช้งานรับจ้างเชิงพาณิชย์

 เงื่อนไขการรับประกัน ลักษณะรถใช้งาน เช่น รถติดตู้ทึบวิ่งรับส่งพาร์ทอะไหล่ตามบริษัท ,รถกะบะติดคอก กรงเหล็ก ขนผลไม้,กระบะติดตู้ทำความเย็น
 • คุ้มครองความรับผิดชอบ ชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก เเละรวมผู้โดยสารคันที่เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

ชำระเงินสดพร้อมส่วนลดพิเศษ
ชำระเงินเเบบผ่อนชำระ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 งวด

2พลัส,2+ บ.มิตรเเท้ประกันภัย กระบะติดตู้ กรงเหล็ก

สำหรับรถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส320)

ประเภท สำหรับรถต่อเติมตู้เย็น ตู้ทึบ คอก กรงเหล็ก

 เงือนไขการรับประกันภัย

การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝา่ยถูก หรื ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 2+

 •  ส่วนลด 500 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมปีเเรก
 •  ส่วนลด 900 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสองปีติดต่อกัน
 •  ส่วนลด 1,200 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสามปีติดต่อกัน
 • รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี
    ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์
ทุนประกัน   ราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนเงินสด3 งวด  บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
 ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
 อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก 
100,0008,1007,8752,700x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
150,0008,6008,3602,867x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
200,0009,0008,7503,000x3 5 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
250,0009,4009,1383,133x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
300,0009,8009,5263,267x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
350,00010,2009,915 3,400x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
100,0009,3009,0403,100x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
150,0009,8009,5263,267x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
200,00010,30010,0123,433x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
250,00010,80010,4983,600x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
300,00011,30010,9853,767x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
350,00011,70011,3753,900x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,0007,4007,1932,467x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
150,0007,8007,5822,600x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
200,0008,1007,8742,700x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
250,0008,400 8,1652,800x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
300,0008,6008,3602,867x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
350,0008,9008,6522,967x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
100,0008,6008,3602,867x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
150,0009,0008,7483,000x3 5 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
200,0009,4009,1383,133x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
250,0009,8009,5263,267x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
300,000 10,1009,8183,367x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
350,000 10,40010,1103,467x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก

3พลัส,3+ บ.มิตรเเท้ประกันภัย กระบะติดตู้ กรงเหล็ก

สำหรับรถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส320)

ประเภท สำหรับรถต่อเติมตู้เย็น ตู้ทึบ คอก กรงเหล็ก

 เงือนไขการรับประกันภัย

การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝา่ยถูก หรื ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 3+
 • ส่วนลด 500 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมปีเเรก
 • ส่วนลด 900 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสองปีติดต่อกัน
 • ส่วนลด 1,200 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสามปีติดต่อกัน
 • รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี
    ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์ 
ทุนประกัน   ราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
 ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
 อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก
50,0007,6007,3882,533x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
100,0007,7007,4852,567x3 5 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
150,0007,9007,6802,633x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
200,0008,2007,9702,733x3 5 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
250,0008,5008,2622,833x3 5 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
50,0008,8008,5542,933x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
100,000
8,9008,6502,967x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
150,0009,1008,8453,033x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
200,0009,4009,1383,133x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
250,0009,7009,4293,233x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
50,0006,5006,318 2,167x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
100,0006,7006,512 2,233x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
150,0006,9006,707 2,300x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
200,0007,1006,900 2,367x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
250,0007,4007,193 2,467x35 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
50,0007,7007,484 2,657x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
100,0007,9007,680 2,633x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
150,0008,1007,874 2,700x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
200,0008,3008,068 2,767x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
250,0008,6008,360 2,867x35 เเสน2 ล้าน1.5 เเสน1.5 เเสน6 เเสน
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก

2พลัส, 2+ บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย (คุ้มครองตู้ กรงเหล็ก)

แผนประกันภัยประเภท 2พลัส, 2+ กระบะเชิงพาณิชย์
สำหรับกระบะติดตู้บรรทุก กระบะตู้ทำความเย็น ตู้ปิด กระบะติดกรงเหล็ก ที่ใช้งานรับจ้างเชิงพาณิชย์
เพิ่มความคุ้มครองตู้ กรงเหล็ก กระบะตู้ทำความเย็น กระบะต่อเติมติดคอก กับ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย อุ่นใจชัวร์

 • รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี
    ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์
ทุนประกัน   ราคาเบี้ย ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสด3 งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
 ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
 อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3ที่นั่ง
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3ที่นั่ง
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,000
10,400
10,0003,467x3
3 เเสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
200,000
11,70011,3003,900x33 เเสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
3000,00
13,100 12,7004,367x33 เเสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน

3พลัส, 3+ บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย (คุ้มครองตู้ กรงเหล็ก)

แผนประกันภัยประเภท 3พลัส, 3+ กระบะเชิงพาณิชย์
สำหรับกระบะติดตู้บรรทุก กระบะตู้ทำความเย็น ตู้ปิด กระบะติดกรงเหล็ก ที่ใช้งานรับจ้างเชิงพาณิชย์
เพิ่มความคุ้มครองตู้ กรงเหล็ก กระบะตู้ทำความเย็น กระบะต่อเติมติดคอก กับ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย อุ่นใจชัวร์
 • รับประกันภัยรถไม่จำกัดอายุรถ
    ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์
ทุนประกัน   ราคาเบี้ยราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสด3 งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
 ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
 อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3ที่นั่ง
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3ที่นั่ง
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,000
9,700 9,3003,234x33 เเสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
200,00010,700 10,3003,567x33 เเสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
300,00011,100 10,8003,700x33 เเสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน

     บริการจัดหาประกันภัยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ประเภท2+ 3+ อาทิเช่น รถกระบะตอนเดียวติดกรงเหล็ก ขนผลไม้ เเตงโมง อื่นๆ รถติดตู้ทำความเย็นตู้เเช่ ก็ทำได้ ขนส่งไอศครีม ขนส่งสินค้ากับร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่น รวมถึง กระบะบรรทุกต่อเติม ตู้เเห้งรับส่งอะไหล่ รถกระบะติดตู้ขนส่งพัสดุเคอรี่ ไปรษณีไทย เเละสินค้าประเภทอื่นๆ ก็มีบริการ ที่ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน ชั้น 2พลัส มีความคุ้มครอง ซ่อมรถเรา สูญหาย ไฟไหม้ด้วย   

   เเละอีกบริการ จาก บริษัท เอ็มเอสไอจีประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ตู้ ทึบ คอก กรงเหล็ก ตู้เเช่ ก็มีความคุ้มครองอุปกรณ์ตกเเต่งที่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com