ประกันรถประเภทพิเศษ 3พลัส รถกระบะเเค็ป

บ.มิตรเเท้ประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน3พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี

*ผ่อนชำระ 3 งวด

 ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะ
ทุนประกันราคาเบี้ย ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0006,200 6,0275 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0007,4007,194 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0006,9006,707 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
150,0007,600 7,388 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0007,200 6,999 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0007,900 7,680 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0007,500 7,2905 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
250,0008,2007,971 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5  แสน
6 แสน
    มี Deduct 2,000 บาท        
100,0005,2005,0555 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0006,4006,2225 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0005,9005,735 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0006,6006,416 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0006,1005,930 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0006,800 6,6105 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0006,4006,2225 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0007,1006,9005 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน

 

บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

*ผ่อนชำระ 3-6 งวด

ทุนประกันราคาเบี้ย ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0005,500-5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
 
100,0006,5006,2105 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน

200,0007,3006,9705 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0008,3007,9305 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,0005,100-5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0006,0005,7355 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
200,0006,8006,5005 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0007,5007,1685 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน

 


บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

*ผ่อนชำระ 3- งวด

ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,4006,1605 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
150,0006,7006,4505 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0007,0006,7405 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
250,0007,2006,9325 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
300,0007,3007,0305 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน

 

บ. เทเวศประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ทุน 1 เเสน ไม่จำกัดอายุรถ

เงือนไขการรับประกันภัย ทุน 2 เเสน ไม่เกิน 15 ปี

*ผ่อนชำระ 3-6 งวด

ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0006,000-5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
200,0006,800 -5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct 
100,0005,800 -5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
200,0006,300 -5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 


ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส สำหรับรถกระบะ
     ด้วยเบี้ยประกันภัย 3พลัส 3+ มีความคุ้มครองที่สูง เป็นอันดับสองรองมาจาก ประกันภัยรถยนต์ประเภท2+ เลยที่เดียว ที่มาพร้อมความคุ้มครอง รถชนรถ 
เงือนไขคือต้องเกิดจากความเสียหายของรถยนต์ ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยประกันภัย 2พลัส หรือคนที่ขับรถที่ทำประกันภัย ได้เเจ้งหรือระบุทะเบียน
รถของคู่กรณีได้  

  ประกันภัย ชั้น3 พลัส3บวก มีให้เลือกหลายเเผนตามความต้องการเเละเหมาะสมกับการใช้งานรถของลูกค้า 

อายุรถที่รับประกันภัยชอง 3+  นั้น จะรับประกันภัยที่ ไม่เกิน 15 ปี อาทิ ของ บ มิตรเเท้ประกันภัย หรือ บ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย รับไม่จำกัดอายุรถ,เมืองไทยประกันภัย รับสูงสุดที่ 20 ปี 

พิเศษด้วยสำหรับคนขับรถดี ไม่มีเคลม มีคืนเบี้ย ส่วนลดจากบ.มิตรเเท้ประกันภัย
ไม่เคลมมีคืนส่วนลด
เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน3พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน
การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝ่ายถูก หรือ ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 3+


ความคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ลูกค้าทำประกันภัยควรทราบ 

  • ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายอนามัย ของบุคคลภายนอก

            ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย คือความคุ้มครองคนในรถ
  • วงเงินอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่

  เราควรดูเงื่อนไขข้างต้นเพิ่มเติมด้วยก่อนการตัดสินใจทำ ประกันภัย 3พลัส รถกระบะ เเค็ป เพราะความคุ้มครองหลักนี้จะต้องรับผิดชอบ หรือหากรถคันทำประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ เเล้วเป็นเหตุให้ต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย จะได้เเบ่งเบา จากหนักเป็นเบาได้ 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com