สำหรับร้านค้า แผนประกันภัยใหม่ SME EASY แผนประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม จุดเด่น คือ เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 6 บาท

แยกเบี้ยให้เหมาะแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อเหมาะแก่การแข่งขัน แยกเป็นร้านค้า ร้านเสริมสวย หรือ ธุรกิจบริการ หรือร้านอาหารขยายความคุ้มครองภัยธรรมชาติ รวมถึงน้ำท่วม สามารถซื้อได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

  ประกันภัยร้านค้าและธุรกิจรายย่อย เรื่มต้นที่ 2,353 บาท  ลูกค้าสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มขึ้นไดเตามความเสี่ยที่ลูกค้ากังวล

เบี้ยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม สำหรับ ธุรกิจทั่วไป   โรงแรม รีสอร์ท ร้านกาแฟ ร้านอาหาร คลินิกฯ

 

ประกันภัยคุ้มครองธุรกิจขนาดย่อม (Shop Insurance Package) SME Easy

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

หมวดที่ 1 - ความคุ้มครองอัคคีภัย

- ภัยน้ำท่วม
- ภัยลมพายุ
- ภัยแผ่นดินไหว
- ภัยลูกเห็บ
- ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล
- ภัยเนื่องจากน้ำ
- ภัยการเฉี่ยวชนจากยานพาหนะ
- ภัยอากาศยาน
- ภัยจากควัน
- ภัยการระเบิด
- ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

หมวดที่ 2 - การประกันเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ (จากหมวดที่ 1)

หมวดที่ 3 - การโจรกรรม (จร.2)

หมวดที่ 4 - เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (จากหมวด 1 และ 3)

หมวดที่ 5 - การประกันภัยเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย

หมวดที่ 6 - การประกันภัยกระจก

หมวดที่ 7 - ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ร้านกาเเฟขนาดเล็กในชุมชน

โบร์ชัวความคุ้มครองที่เป้นเอกสารsme

ขั้นตอนการขอราคาเบี้ยติดต่อเรา

หรือ โทร 0831880919

ได้ที่ช่องทางไลน์ ไอดี @zla9481a

แผนพับตารางคุ้มครองประกันร้านค้า

 

แผ่นป้ายเเสดง ร้านค้าขนาดเล็กว่ามีร้านอะไรบ้าง

ทรัพย์สินที่ยกเว้น:
      เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พระเครื่อง ต้นฉบับหรือสำเนา เอกสาร แบบแปลน ภาพเขียน ลวดลาย แม่พิมพ์หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญ โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาทุกประเภท และ/หรือ กล้องถ่ายรูป วีดีโอและ/หรือ สื่อบันทึกต่างๆ วัตถุระเบิด ยานพาหนะทุกชนิด

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com