ประเภท1 "มิตรเเท้หนึ่งเดียว"

              รับประกันภัย ซ่อมอู่ 2-10 ปี

                รับประกันภัย ซ่อมศูนย์  2-5 ปี

               เบี้ยเริ่มต้นที่ 8,600 บาท

 ประเภท1 ผนปกติเช็คเบี้ยโอนประวัติดี

                รับประกันภัย ซ่อมอู่ 2-10 ปี

                 รับประกันภัย ซ่อมศูนย์  2-5 ปี

    ตารางเบี้ยประเภท 3 รถเก๋ง : ไม่จำกัดอายุรถ
ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด2 งวดบุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
-1,9991,9501,000x23 แสน1 ล้าน--1 เเสน
-2,3002,2001,150x23 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน 
-2,5002,3901,250x21 ล้าน1.5 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
    รถเก๋ง ใช้งานเพื่อการพาณิย์
-3,2003,0601,600x23 แสน1 ล้าน--1 เเสน 
-3,4003,2501,700x23 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน 
-3,6003,4501,800x21 ล้าน1.5 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 

 

     ตารางเบี้ย ป3 รถกระบะ : ไม่จำกัดอายุรถ
-2,9002,7701,450x23 แสน1 ล้าน--1 เเสน
-3,1002,9601,550x23 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
-3,3003,1551,650x21 ล้าน1.5 ล้าน1 เเสน 1 เเสน 3 เเสน

 

 

 

 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com