ประกันภัยโรคสุดฮิต MSIG

กรมธรรม์ประกันภัยประกันสุขภาพสำหรับ  "ประกันโรคสุดฮิต" seasonal diseases


สำหรับคุณพ่อ คุณเเม่มอบความรักให้ลูกน้อย ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า สมัครครั้งเดียวคุ้มครองถึง 8 โรคฮิต เลยทีเดียว 


กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคเฉพาะ


หญิงสาวนนอนป่วยต้องกินยานอนพัก

 

แผนฮิตไม่เลิก (ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ เพิ่มสุงสุด 6 โรคสุดฮิต) 

-เบี้ยสบายกระเป๋า เริ่มต้น 299 บาท
-เลือกความคุ้มครองรับมือ 3/4/8 โรคฮิต
-รับค่าชดเชยรายได้สูงสุด 30 วันจากโรคสุดฮิตและอุบัติเหตุ
-สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงสุขภาพ รับทุกอาชีพ
-คุ้มครอง 24 ชั่วโมง

จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)      ความคุ้มครอง 
 แผน 1 แผน 2แผน 3 
50,00050,00050,0001. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
ไม่คุ้มครอง500 บาท/วัน500 บาท/วัน2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
(คุ้มครองสูงสุด 30 วัน วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
500 บาท/วัน500 บาท/วัน500 บาท/วัน3. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค
(คุ้มครองสูงสุด 30 วัน ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
                      • โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
                     • โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)
                     • โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน (Acute Appendicitis)
ไม่คุ้มครอง      • โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning), โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis-AGE)
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง    • โรค มือ เท้า ปากเปื่อย ( Hand, Foot and Mouth Disease)
 ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง     •โรคไข้สุกใส (Chicken pox)
 ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง       • โรคฉี่หนู (Leptospirosis)
ไม่คุ้มครอง  ไม่คุ้มครอง       • โรคไทฟอยด์หรือโรคไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever/Enteric fever)
299599699  เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรเเสตมป์เเละภาษีมูลค่าเพิ่ม)


 

เด็กน้อยนอนป่วยมีไข้สูง เเม่กำลังวัดไข้

 

 แผนฮอตฮิต (ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่)

เบี้ยจิ๊บๆ เริ่มต้น 419 บาท
คุ้มครองอุบัติหตุและค่ารักษาพยาบาลจาก 2 โรคสุดฮิต ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูงสุด 50,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกครั้งละ 1,000 บาท
รับค่าชดเชยรายได้สูงสุด 30 วันจากโรคสุดฮิต
สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงสุขภาพ รับทุกอาชีพ

จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)      ความคุ้มครอง  
 แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
30,00030,00050,00050,0001. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
(คุ้มครองสูงสุด 30 วัน วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
                        3. ผลประโยชน์ข้อ 3.1-3.3 คุ้มครองเฉพาะโรคที่ระบุดังต่อไปนี้ (ระยะเวลารอคอย 15 วัน)
• โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
• โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)
30,00030,00050,00050,0003.1 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD)จ่ายตามจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(จำกัดค่าห้อง สูงสุด 3,000 บาทต่อวัน)
500 บาทต่อครั้ง/วัน1,000 บาทต่อครั้ง/วัน500 บาทต่อครั้ง/วัน1,000 บาทต่อครั้ง/วัน3.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
(คุ้มครองสูงสุด 3 ครั้ง ต่อปี)
500 บาท/วันไม่คุ้มครอง500 บาท/วันไม่คุ้มครอง3.3 ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค)
(คุ้มครองสูงสุด 30 วัน ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
419449599629  เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรเเสตมป์เเละภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

1. สำหรับผู้มีสัญชาติไทย อายุ 5 - 70 ปี
2. รับประกันภัย ทุกชั้นอาชีพ
3. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
4. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 15 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
5. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
6. จำกัดการซื้อ 1 คน ไม่เกิน 2 ฉบับ ได้แก่ ‘แผนฮิตไม่เลิก’ 1 ฉบับ และ ‘แผนฮอตฮิต’ 1 ฉบับ
 
  รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

 
 
  
  ประกันสุขภาพประกันโรคสุดฮิต MSIG personal insurance seasonal diseases ฮิตไม่เลิก มีค่ารักษาพยาบาล เน้นพีเอ และชดเชยเวลานอน พร้อมค่ารักษาผู้ป่วยนอก และชดเชยนอนโรงพยาบาล MSIG ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม้ต้องตอบคำถามสุขภาพ ประกันภัยสุขภาพ MSIG เพิ่มคุ้มครองสูงสุด 8 โรค ร้าย โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning), โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis-AGE) โรคไข้เลือดออก Dengue Hemorrhagic Fever โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)  โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน (Acute Appendicitis) โรค มือ เท้า ปากเปื่อย ( Hand, Foot and Mouth Disease) โรคไข้สุกใส (Chicken pox) โรคฉี่หนู (Leptospirosis) โรคไทฟอยด์หรือโรคไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever/Enteric fever)
 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com