ประกัน ชั้น 3 ราคา ถูก สุด ๆ สำหรับรถเก๋ง

    ประกันรถยนต์ออนไลน์ ประเภท3 รถเก๋ง คุ้มครองสูงสุดเกิน25 ปี เเละ แผนประกันประเภท3 ไม่จำกัดอายุรถ

พิเศษด้วยประกันรถยนต์ ราคาถูก ประเภท3 เบี้ยเพียง 1,850 บาท สินมั่นคงประกันภัย

 

 บ.มิตรเเท้ประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย  ไม่จำกัดอายุรถ

เเละจุดเด่นประกัน3 มิตรเเท้เพิ่มพูน

    ตารางเบี้ยประเภท 3 รถเก๋ง
ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
-1,9991,9501,000x23 แสน1 ล้าน- -1 เเสน
-2,3002,2001,150x23 แสน1 ล้าน5 หมื่น 5 หมื่น2 เเสน
-2,5002,3901,250x21 ล้าน1.5 ล้าน1 เเสน 1 เเสน3 เเสน
    รถเก๋ง ใช้งานเพื่อการพาณิย์
-3,200 3,0601,600x23 แสน1 ล้าน--1 เเสน 
-3,400 3,2501,700x23 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน 
-3,600 3,4501,800x21 ล้าน1.5 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 

 

บ.ไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
-2,0001,9201,000x23 แสน6 แสน5 หมื่น5 หมื่น3 เเสน
    ช้าง Save *เพิ่มทุน ซ่อมรถเรา 100,000 บาท กรณีเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น
100,0002,6502,5401,325x21 ล้าน2.5 ล้าน 1 เเสน 1 เเสน3 เเสน

 

บ.สินมั่นคงประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 4คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 4คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
-1,8501,800-3 แสน4 แสน5 หมื่น5 หมื่น1 แสน

 

บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย   
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5/5/7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5/5/7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
-1,8501,800-3 แสน6 แสน1 แสน5 หมื่น1 แสน 
-2,1552,0601,078x23 แสน1 ล้าน7 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
-2,4552,3501,228x21 ล้าน2 ล้าน1 แสน5 หมื่น2 แสน  

 

 บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
-1,9001,850-5 แสน8 แสน5 หมื่น5 หมื่น1 แสน  

 

 บ.เอเชียประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย   
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7/7/7/4คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7/7/7/4คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
-2,0001,9501,000x23 แสน6 แสน--2 แสน
-2,2502,2001,125x25 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
-2,5002,4001,250x21 ล้าน2 ล้าน1 แสน1 แสน 2 แสน
     ประเภท3 กันชน  ซ่อมรถเรา 100,000 บาท กรณีเป็นฝ่ายถูก *เเละคู่กรณีไม่มีประกัน
100,0003,3333,1901,667x25 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com