อัตราเบี้ยการจัดทําประกันภัยรถยนต์หน่วยงานราชการ
รถใช้ในราการ อบต,อบจ,เทศบาล ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,กระทรวง,กรม
 
   รถยนต์ที่ในหน่วยงานราชการที่มีความเสียงต่อชีวิต เเละทรัพย์สินบุคคลภายนอก นั้นหลายหน่วยงาน ให้มีการจัดทำประกันภัยภาคสมัคใจ
เพิ่มเติม ซึ่งมีความคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล เเละรับผิดทรัพย์ทรัพย์บุคคลภายนอก เพื่อบรรเทาผลจากการเกิดอุบัติเหตุ

ประเภท3 สำหรับรถยนต์ใช้ในรายการ
สำหรับ รถยนต์เพื่อการพานิชย์(รหัส120),รถตู้ไม่เกิน 20 ที่นั่ง(รหัส220), รถบรรทุกไม่เกิน12ตัน เเละเกิน 12ตัน (รหัส320)
เเละ ประกันภัยรถยนต์ราชการ รถพยาบาลAMBULANCE ประกันภัยรถดับเพลิง รถตู้ รถบรรทุกรถเก็บขยะ รถบรรทุกใช้งานการเกษตร รถบรรทุกใช้งานก่อสร้าง

image

อัตราเบี้ยประกันประเภท3

รหัสลักษณะการใชงานขนาดเบี้ยสุทธิเบี้ยรวมหมายเหตุ
120รถยนต์ เก๋ง,กระบะสี่ประตู≤ 2,00 ซี.ซี.2,9783,199
120รถยนต์ เก๋ง,กระบะสี่ประตู≥ 2,00 ซี.ซี.3,3503,599
220รถตู้12 ที่นั่ง12,31913,235*เพิ่มได้ 20 ที่นั่ง
320กระบะบรรทุก≤ 4,00 ก.ก.4,1834,500
320กระบะบรรทุก(ขยะ)≤ 4,00 ก.ก.5,8646,300
320กระบะบรรทุก>4,000-12,000 ก.ก.7,8188,400
320กระบะบรรทุก>12,000 ก.ก.10,14510,899
320กระบะบรรทุก>4,000-12,000 ก.ก.8,7509,400*มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ
320 กระบะบรรทุก>12,000 ก.ก. 11,541 12,399*มีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ 
802รถพยาบาล>2,000 ก.ก. 5,062 5,439 
803 รถพยาบาล>4,000-12,000 ก.ก. 5,366 5,765 
803  รถพยาบาล>12,000 ก.ก. 5,512 5,922 
804 รถใช้ในการเกษตร>4,000-12,000 ก.ก. 5,366 5,765 
804  รถใช้ในการเกษตร  >12,000 ก.ก. 5,512 5,922 
805  รถใช้ในการก่อสร้าง>4,000-12,000 ก.ก.5,6536,073 
805  รถใช้ในการก่อสร้าง>12,000 ก.ก.5,8246,257

ให้เราโทรกลับ

ขั้นตอนการทำประกันภัย

ลูกค้าสอบถามเช็คเบี้ย ดูตารางเบี้ย ติดต่อเรา

หรือ โทร 0831880919

        ได้ที่ช่องทางไลน์ ไอดี @zla9481a

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com