บ.ไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

         ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถตู้ส่วนบุคคล รหัส 210
ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสด3 งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับ
100,000 

5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 
200,000 

5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 
300,000   5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

 Type your text here
Powered by MakeWebEasy.com