บ.มิตรเเท้ประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน2พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน

การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝา่ยถูก หรื ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 2+

 ส่วนลด 500 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมปีเเรก
 ส่วนลด 900 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสองปีติดต่อกัน
 ส่วนลด 1,200 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสามปีติดต่อกัน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี

 ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะ
ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสด3 งวด  บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,8006,5002,267X33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0007,5007,1702,500X31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0007,3006,9702,433X33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0008,0007,6402,667X31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0007,7007,3602,567X33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0008,5008,1252,833X31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0008,1007,7402,700X33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น 2 แสน
250,0009,0008,600 3,000X31 ล้าน 2 ล้าน 1.5 แสน 1.5 แสน 6 แสน
 300,0008,5008,125 2,833X33 แสน 1 ล้าน 5 หมื่น 5 หมื่น  2 แสน
 300,0009,5009,070 3,167X31 ล้าน 2 ล้าน 1.5 แสน 1.5 แสน 6 แสน
 350,0008,9008,500 2,967X33 แสน 1 ล้าน 5 หมื่น 5 หมื่น 2 แสน
 350,0009,9009,460 3,300X31 ล้าน 2 ล้าน 1.5 แสน  1.5 แสน 6 แสน
   มี Deduct 2,000 บาท         
 100,000 6,100 5,830 2,033X33 แสน 1 ล้าน 5 หมื่น 5 หมื่น 2 แสน
 100,000 6,800 6,500 2,267X3 1 ล้าน 2 ล้าน 1.5 แสน 1.5 แสน  6 แสน
 150,000 6,500 6,210 2,167X3 3 แสน 1 ล้าน 5 หมื่น 5 หมื่น 2 แสน
 150,000 7,200 6,880 2,400X3 1 ล้าน 2 ล้าน 1.5 แสน 1.5 แสน 6 แสน
200,0006,800 6,5002,267X3 3 แสน1 ล้าน 5 หมื่น 5 หมื่น2 แสน
200,0007,600 7,2602,533X31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน 6 แสน
250,0007,100 6,7852,367X3 3 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0008,000 7,6452,667X31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน 6 แสน
300,0007,300 6,9802,433X33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
300,0008,300 7,9352,767X31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
350,0007,600 7,2652,533X33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
350,0008,600 8,2202,867X31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน

      เงือนไขการรับประกันภัย เเละ จุดเด่นประกัน2พลัส 2+ มิตรเเท้เพิ่มพูน

 

บ.ไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสด3 งวด  บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,2006,7552,400x35 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 
200,0008,2007,6952,734x35 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 
300,0008,8008,2552,934x35 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 

 

บ.สินมั่นคงประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,3005,910-1 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0007,551
7,085-1 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน 
300,0007,8517,365-1 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน 

 

บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสด3 งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย   
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,7007,2902,567x35 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0008,7008,2382,900x35 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
300,0009,3008,8003,100x35 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,0007,400 7,0002,467x35 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0007,800 7,3852,600x35 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
300,0009,000 8,5203,000x3 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน

 


บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสด3 งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,4007,0002,467x35 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
150,0007,6007,1952,534x35 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0008,0007,5702,667x35 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
250,0008,4007,9502,800x35 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
300,0009,0008,5203,000x35 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

 Type your text here
Powered by MakeWebEasy.com