บ.มิตรเเท้ประกันภัย

     เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน3พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน
การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝ่ายถูก หรื ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 3+
 ส่วนลด 500 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมปีเเรก
 ส่วนลด 900 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสองปีติดต่อกัน
 ส่วนลด 1,200 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสามปีติดต่อกัน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี

     ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถเก๋ง
ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,4006,2202,134x31,067x63 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0007,1006,7802,367x31,183x61 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0006,6006,3102,200x31,100x63 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0007,3006,9702,433x31,217x61 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0006,9006,5902,300x31,150x63 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0007,6007,2502,533x31,267x6 1 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0007,2006,8702,400x31,200x63 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0007,9007,5402,633x31,317x61 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน 
    มี Deduct 2,000 บาท       
100,0005,4005,2501,800x3900x63 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0006,1005,8202,033x31,017x6 1 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0005,6005,3401,867x39,33x63 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
150,0006,3006,0102,100x31,050x6 1 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0005,8005,5301,933x3967x63 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0006,5006,2002,167x31,083x6 1 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0006,1005,8202,033x31,017x63 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0006,8006,4802,267x31,133x61 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน 

 

บ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
-ทะเบียน ตจว.1 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
100,0006,1005,7502,033x31,017x61 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 
200,0006,9006,4752,300x31,150x6 1 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
300,0007,4006,940 2,467x31,233x61 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
400,0008,0007,5002,667x31,333x61 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
-ทะเบียน กทม.     
100,0006,5006,1002,167x31,083x6 1 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 
200,0007,3006,8502,433x31,217x61 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 
300,0007,8007,3202,600x31,300x61 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
400,0008,4007,8802,800x31,400x6 1 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน

 

บ.ไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,4006,0102,134x31,067x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 
200,0007,4006,9402,467x31,233x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน  

 

 บ.สินมั่นคงประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนชำระเงินสดบัตรเครดิต6งวด บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 6คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 6คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0005,2504,970-867x63 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
150,0006,3005,960-1,050x63 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน  

 

 บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย   
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,0006,6302,334x31,167x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
200,0007,8007,3802,600x31,300x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0008,8008,3202,934x31,467x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,0006,5006,1402,167x31,083x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
200,0007,3006,9002,434x31,217x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0008,0007,5602,667x31,333x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน


บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย    
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,7006,2902,234x31,117x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
150,0006,9006,4802,300x31,150x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0007,1006,6602,367x31,183x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
250,0007,3006,8502,434x31,217x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
300,0007,5007,0352,500x31,250x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน

 

ขั้นตอนการทำประกันภัย

ลูกค้าสอบถามเช็คเบี้ย ดูตารางเบี้ย หรือตารางผ่อนชำระด้านบน ติดต่อเรา

หรือ โทร 0831880919

        ได้ที่ช่องทางไลน์ ไอดี @zla9481a

เอกสารการทำประกันภัย มี

1.รายการจดทะเบียนรถ

2.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

3.เบอร์โทร

4.อีเมล์ ถ้ามี


การทำประกันภัย ชำระเงินสด

-กรมธรรม์ประกันภัยสามารถอออกได้ใน 1 ชั่วโมง เเล้วเราจะสเเกนส่งหน้าสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ ให้ทางอีเมล์ หรือทางไลน์

เเล้วจัดส่งเล่มกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์3พลัส ให้ตามที่อยู่ลูกค้า


การผ่อนชำระมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

-ลูกค้าติดต่อทำประกันภัย ส่งเอกสาร เเละชำระเงิน งวดเเรก เข้ามา

-การเเบ่งชำระ ชำระงวดเเรกวันทำประกันภัย เเละงวดที่สอง ในวันเดียวกันเดือนถัดไป

-เเบ่งชำระเงินสด ได้สามงวด คุ้มครองให้ขณะเเบ่งชำระ ทันที

-จะมีเอกสารให้ลูกค้าเซ็นรับทราบการเเบ่งชำระส่งไปให้ทางอีเมล์ หรือสั่งปริ้นทางไลน์


ขณะผ่อนชำระได้เอกสารกรมธรรม์หรือไม่?

 ลูกค้าเเบ่งชำระ ประกันภัยรถยนต์3พลัส จะได้ความคุ้มครองขณะผ่อนชำระ จะได้เป็นสำเนากรมธรรม์ เเละใบเสร็จทางร้านเราสเเกนส่งให้ลูกค้าปริ้น

*ขณะผ่อนชำระไม่ได้ส่งจัดไปรษณีย์

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com