ประกันรถประเภทพิเศษ 3พลัส รถกระบะเเค็ป

บ.มิตรเเท้ประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน3พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี

 ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะ
ทุนประกันราคาเบี้ย ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0006,200 6,0272,600+1,800+1,800 1,033x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0007,4007,194 3,000+2,000+2,2001,233x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0006,9006,707 2,900+2,000+2,0001,150x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
150,0007,600 7,388 3,200+2,200+2,2001,267x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0007,200 6,999 3,000+2,100+2,100 1,200x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0007,900 7,680 3,300+2,300+2,300 1,317x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0007,500 7,2903,100+2,200+2,2001,250x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
250,0008,2007,971 3,400+2,400+2,4001,367x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5  แสน
6 แสน
    มี Deduct 2,000 บาท        
100,0005,2005,0552,200+1,500+1,500 1,040x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0006,4006,222 2,600+1,900+1,9001,067x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0005,9005,735  2,500+1,700+1,7001,180x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0006,6006,416  2,800+1,900+1,9001,100x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0006,1005,930  2,500+1,800+1,8001,017x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0006,800 6,610

2,800+2,000+2,000

1,133x6 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0006,4006,222 2,600+1,900+1,9001,067x6 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0007,1006,9002,900+2,100+2,100 1,183x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน

 

บ.สินมั่นคงประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 6คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 6คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0005,950--1,190x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0007,151--1,192x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน

  มี Deduct 2,000 บาท 

บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทุนประกันราคาเบี้ย ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0005,500--1,100x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
 
100,0006,5006,2102,700+1,900+1,9001,084x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน

200,0007,3006,9703,100+2,100+2,1001,217x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0008,3007,9303,500+2,400+2,4001,383x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,0005,100--1,020x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0006,0005,7352,400+1,800+1,8001,000x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
200,0006,8006,5002,800+2,000+2,0001,133x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0007,5007,1683,100+2,200+2,2001,250x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน

 
บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,4006,160 -1,067x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
150,0006,7006,450 -1,117x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0007,0006,740 -1,167x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
250,0007,2006,932 -1,200x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
300,0007,3007,030 -1,217x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน

 

บ. เทเวศประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ทุน 1 เเสน ไม่จำกัดอายุรถ

เงือนไขการรับประกันภัย ทุน 2 เเสน ไม่เกิน 15 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต4งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0006,000

1,500x45 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
200,0006,800

1,700x45 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct 
100,0005,800

1,450x45 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
200,0006,300

1,575x45 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 


 บ.เอเชียประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ย ราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 4คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 4คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
           ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0007,5007,100-1,250x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
           มี Deduct 2,000 บาท       
100,0006,8006,440-1,133x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 

ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส สำหรับรถกระบะ
     ด้วยเบี้ยประกันภัย 3พลัส 3+ มีความคุ้มครองที่สูง เป็นอันดับสองรองมาจาก ประกันภัยรถยนต์ประเภท2+ เลยที่เดียว ที่มาพร้อมความคุ้มครอง รถชนรถ 
เงือนไขคือต้องเกิดจากความเสียหายของรถยนต์ ที่เกิดจากการชนกับยานพราหนะทางบกเท่านั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยประกันภัย 2พลัส หรือคนที่ขับรถที่ทำประกันภัย ได้เเจ้งหรือระบุทะเบียน
รถของคู่กรณีได้  

  ประกันภัย ชั้น3 พลัส3บวก มีให้เลือกหลายเเผนตามความต้องการเเละเหมาะสมกับการใช้งานรถของลูกค้า 

อายุรถที่รับประกันภัยชอง 3+  นั้น จะรับประกันภัยที่ ไม่เกิน 15 ปี อาทิ ของ บ มิตรเเท้ประกันภัย หรือ บ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย รับไม่จำกัดอายุรถ,เมืองไทยประกันภัย รับสูงสุดที่ 20 ปี 

พิเศษด้วยสำหรับคนขับรถดี ไม่มีเคลม มีคืนเบี้ย ส่วนลดจากบ.มิตรเเท้ประกันภัย
ไม่เคลมมีคืนส่วนลด
เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน3พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน
การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝ่ายถูก หรือ ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 3+


ความคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ลูกค้าทำประกันภัยควรทราบ 

  • ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายอนามัย ของบุคคลภายนอก

            ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย คือความคุ้มครองคนในรถ
  • วงเงินอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่

  เราควรดูเงื่อนไขข้างตนเพิ่มเติมด็วยการการตัดสินใจทำ ประกันภัย 3พลัส รถกระบะ เเค็ป เพราะความคุ้มครองหลักนี้จะต้องรับผิดชอบ หรือหากรถคันทำประกันภัยเกิดอุบัตเหตุ เเล้วเป็นเหตุให้ต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย จะได้เเบ่งเบา จากหนักเป็นเบาได้ 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com