ประกันรถประเภทพิเศษ 3พลัส ราคาถูก คุ้มสุด

บ.มิตรเเท้ประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน3พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน

การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝ่ายถูก หรื ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 3+
 ส่วนลด 500 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมปีเเรก
 ส่วนลด 900 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสองปีติดต่อกัน
 ส่วนลด 1,200 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสามปีติดต่อกัน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี

 ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะ
ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,200 6,0272,067x3 1,033x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0007,4007,194 1,233x3 1,233x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0006,9006,707 2,300x31,150x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
150,0007,600 7,388 2,533x31,267x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0007,200 6,999 2,400x31,200x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0007,900 7,680 2,633x31,317x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0007,500 7,2902,500x31,250x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
250,0008,2007,971 2,733x31,367x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5  แสน
6 แสน
    มี Deduct 2,000 บาท        
100,0005,2005,0551,733x31,040x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0006,4006,2222,133x31,067x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0005,9005,735 1,967x31,180x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0006,6006,416 2,200x31,100x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0006,1005,930 2,033x31,017x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0006,800 6,610 2,267x31,133x6 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0006,4006,2222,133x31,067x6 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0007,1006,9002,367x3 1,183x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน

 

บ.สินมั่นคงประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 6คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 6คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0005,950--1,190x53 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0007,151--1,192x63 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน

  มี Deduct 2,000 บาท 

บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,0006,6292,333x3 1,167x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
200,0007,8007,3862,600x3 1,300x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0008,8008,3332,933x3 1,467x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,0006,5006,1552,167x3 1,083x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
200,0007,3006,9122,433x3  1,217x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
3000,0008,0007,5752,667x3 1,333x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน

 
บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวด
บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,700-2,234x31,117x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
150,0006,900-2,300x31,150x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0007,100-2,367x31,183x35 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
250,0007,300-2,434x31,217x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
300,0007,500-2,500x31,250x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน


 บ.เอเชียประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 4คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 4คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,5007,100-1,250x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
           มี Deduct 2,000 บาท       
100,0006,8006,440-1,133x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com