ประกันรถประเภทพิเศษ 3พลัส ราคาถูก คุ้มสุด

บ.มิตรเเท้ประกันภัย
ไม่เคลมมีคืนส่วนลด
เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน3พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน
การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝ่ายถูก หรื ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 3+
 ส่วนลด 500 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมปีเเรก
 ส่วนลด 900 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสองปีติดต่อกัน
 ส่วนลด 1,200 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสามปีติดต่อกัน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี

 ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะ
ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0006,200 6,0272,600+1,800+1,800 1,033x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0007,4007,194 3,000+2,000+2,2001,233x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0006,9006,707 2,900+2,000+2,0001,150x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
150,0007,600 7,388 3,200+2,200+2,2001,267x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0007,200 6,999 3,000+2,100+2,100 1,200x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0007,900 7,680 3,300+2,300+2,300 1,317x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0007,500 7,2903,100+2,200+2,2001,250x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
250,0008,2007,971 3,400+2,400+2,4001,367x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5  แสน
6 แสน
    มี Deduct 2,000 บาท        
100,0005,2005,0552,200+1,500+1,500 1,040x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0006,4006,222 2,600+1,900+1,9001,067x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0005,9005,735  2,500+1,700+1,7001,180x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0006,6006,416  2,800+1,900+1,9001,100x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0006,1005,930  2,500+1,800+1,8001,017x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0006,800 6,610 

2,800+2,000+2,000 

1,133x6 5 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0006,4006,222 2,600+1,900+1,9001,067x6 5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0007,1006,9002,900+2,100+2,100 1,183x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน

 

บ.สินมั่นคงประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 6คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 6คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0005,950--1,190x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0007,151--1,192x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน

  มี Deduct 2,000 บาท 

บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0005,500--1,100x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
 
100,0006,5006,2102,700+1,900+1,9001,084x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน

200,0007,3006,9703,100+2,100+2,1001,217x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0008,3007,9303,500+2,400+2,4001,383x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,0005,100--1,020x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0006,0005,7352,400+1,800+1,8001,000x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
200,0006,8006,5002,800+2,000+2,0001,133x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0007,5007,1683,100+2,200+2,2001,250x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
 

 
บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,700- -1,117x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
150,0006,900- -1,150x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0007,100- -1,183x35 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
250,0007,300- -1,217x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
300,0007,500- -1,250x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน

 

 บ.เอเชียประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 4คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 4คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
           ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0007,5007,100-1,250x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
           มี Deduct 2,000 บาท       
100,0006,8006,440-1,133x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com