ประกันรถชั้น 3พลัส (3บวก) รถเก๋ง,SUV,4ประตู

บ.มิตรเเท้ประกันภัย

     เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน3พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี

     ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถเก๋ง
ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct
100,0006,2006,0272,600+1,800+1,8001,033x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0007,4007,1933,000+2,200+2,2001,233x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,000 6,9006,7072,900+2,000+2,000 1,150x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0007,6007,388 3,200+2,200+2,2001,267x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0007,2006,9993,000+2,100+2,1001,200x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0007,9007,6803,300+2,300+2,300 1,317x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0007,5007,2903,100+2,200+2,2001,250x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0008,2007,9713,400+2,400+2,4001,367x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
    มี Deduct 2,000 บาท       
100,0005,2005,0552,200+1,500+1,500 1,040x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0006,4006,2222,600+1,900+1,900 1,067x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0005,9005,3752,500+1,700+1,700 1,180x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
150,0006,6006,4152,800+1,900+1,900 1,100x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0006,1005,9302,500+1,800+1,800 1,017x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0006,8006,6102,800+2,000+2,0001,133x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0006,4006,2212,600+1,900+1,900 1,067x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0007,1006,900 2,900+2,100+2,1001,183x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน

 

บ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    -ทะเบียน ต.จ.ว.
100,0005,500


1 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 
200,0006,700


1 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
300,0007,200


1 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
400,0007,900


1 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
     -ทะเบียน ก.ท.ม.
100,0006,300


1 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 
200,0007,000


1 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 
300,0007,500


1 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
400,0008,200


1 ล้าน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน

 

 บ.สินมั่นคงประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ย ราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวด บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 6คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 6คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0005,950--992x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0007,151--2,384x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน

 มี Deduct 2,000 บาท 

 

 บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษผ่อนเงินสด3งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย   
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
    ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct 
100,0005,500--1,100x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
 
100,0006,5006,2102,700+1,900+1,9001,084x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
200,0007,3006,9703,100+2,100+2,1001,217x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0008,3007,9303,500+2,400+2,4001,383x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,0005,100--1,020x55 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0006,0005,7352,400+1,800+1,8001,000x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 
200,0006,8006,5002,800+2,000+2,0001,133x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0007,5007,1683,100+2,200+2,2001,250x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน


บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ย ราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย    
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,4006,160-1,067x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
150,0006,7006,450-1,117x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0007,0006,740-1,167x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
250,0007,2006,932-1,200x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
300,0007,3007,030-1,217x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน

 

 บ.เอเชียประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวด บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย     
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,5007,100-1,250x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
       มี Deduct 2,000 บาท       
100,0006,8006,440-1,133x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 

 

ขั้นตอนการทำประกันภัย

ลูกค้าสอบถามเช็คเบี้ย ดูตารางเบี้ย หรือตารางผ่อนชำระด้านบน 

ติดต่อเราหรือ โทร 0831880919

        ได้ที่ช่องทางไลน์ ไอดี @zla9481a

เอกสารการทำประกันภัย มี

1.รายการจดทะเบียนรถ

2.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

3.เบอร์โทร

4.อีเมล์ ถ้ามี


การทำประกันภัย ชำระเงินสด

-กรมธรรม์ประกันภัยสามารถอออกได้ใน 1 ชั่วโมง เเล้วเราจะสเเกนส่งหน้าสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ ให้ทางอีเมล์ หรือทางไลน์

เเล้วจัดส่งเล่มกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์3พลัส ให้ตามที่อยู่ลูกค้า


การผ่อนชำระมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

-ลูกค้าติดต่อทำประกันภัย ส่งเอกสาร เเละชำระเงิน งวดเเรก เข้ามา

-การเเบ่งชำระ ชำระงวดเเรกวันทำประกันภัย เเละงวดที่สอง ในวันเดียวกันเดือนถัดไป

-เเบ่งชำระเงินสด ได้สามงวด คุ้มครองให้ขณะเเบ่งชำระ ทันที

-จะมีเอกสารให้ลูกค้าเซ็นรับทราบการเเบ่งชำระส่งไปให้ทางอีเมล์ หรือสั่งปริ้นทางไลน์


ขณะผ่อนชำระได้เอกสารกรมธรรม์หรือไม่?

 ลูกค้าเเบ่งชำระ ประกันภัยรถยนต์3พลัส จะได้ความคุ้มครองขณะผ่อนชำระ จะได้เป็นสำเนากรมธรรม์ เเละใบเสร็จทางร้านเราสเเกนส่งให้ลูกค้าปริ้น

*ขณะผ่อนชำระไม่ได้ส่งจัดไปรษณีย์

ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส สำหรับ รถเก๋ง,SUV,4 ประตู
     ด้วยเบี้ยประกันภัย 3พลัส 3+ มีความคุ้มครองที่สูง เป็นอันดับสองรองมาจาก ประกันภัยรถยนต์ประเภท2+ เลยที่เดียว ที่มาพร้อมความคุ้มครอง รถชนรถ 
เงือนไขคือต้องเกิดจากความเสียหายของรถยนตื ที่เกิดจากการชนกับยานพราหนะทางบกเท่านั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยประกันภัย 3พลัส หรือคนที่ขับรถที่ทำประกันภัย ได้เเจ้งหรือระบุทะเบียน
รถของคู่กรณีได้  

  ประกันภัย ชั้น3 พลัส3บวก มีให้เลือกหลายเเผนตามความต้องการเเละเหมาะสมกับการใช้งานรถของลูกค้า 

อายุรถที่รับประกันภัยชอง 3+  นั้น จะรับประกันภัยที่ ไม่เกิน 15 ปี อาทิ ของ บ มิตรเเท้ประกันภัย หรือ บ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย รับไม่จำกัดอายุรถ,เมืองไทยประกันภัย รับสูงสุดที่ 20 ปี ความคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ลูกค้าทำประกันภัยควรทราบ 
  • ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายอนามัย ของบุคคลภายนอก


            ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย คือความคุ้มครองคนในรถ
  • วงเงินอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่

  เราควรดูเงื่อนไขข้างตนเพิ่มเติมด็วยการการตัดสินใจทำ ประกันภัย 3พลัส รถเก๋ง,SUV,4ประตู เพราะความคุ้มครองหลักนี้จะต้องรับผิดชอบ หรือหากรถคันทำประกันภัยเกิดอุบัตเหตุ เเล้วเป็นเหตุให้ต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย จะได้เเบ่งเบา จากหนักเป็นเบาได้ 

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com