ประกัน 2พลัส รถตู้ ใช้ส่วนบุคคล

บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

         ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถตู้ส่วนบุคคล รหัส 210
ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนชำระเงินสดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับ
100,000 7,8007,500 -1,300x65 แสน1 ล้าน1 แสน 1 แสน2 แสน
150,000 8,0007,700-1,333x6 5 แสน 1 ล้าน1 แสน  1 แสน 2 แสน 
200,0008,4008,088-1,400x65 แสน1 ล้าน1 แสน 1 แสน2 แสน
250,0008,8008,472-1,467x65 แสน1 ล้าน1 แสน 1 แสน2 แสน 
300,0009,4009,050-1,567x65 แสน1 ล้าน1 แสน 1 แสน2 แสน
350,0009,9009,531-1,650x65 แสน1 ล้าน1 แสน 1 แสน2 แสน

 

 บ.เอเชียประกันภัย

*เพิ่มคุ้มครอง น้ำท่วม+แผนดินไหว

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนชำระเงินสดบัตรเครดิต6งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 4คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 4คน
ประกัน
ตัวผู้ขับ
100,0009,7009,230-1,617x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
200,00010,3009,850-1,717x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
300,00011,30010,800-1,883x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com