ประกันรถชั้น 2พลัส ซ่อมเขา ซ่อมเรา สูญหาย ไฟไหม้

บ.มิตรเเท้ประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน2พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน

การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝา่ยถูก หรื ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 2+

 ส่วนลด 500 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมปีเเรก
 ส่วนลด 900 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสองปีติดต่อกัน
 ส่วนลด 1,200 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสามปีติดต่อกัน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี

 ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะ
ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวด  บัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,1006,9002,367x31,183x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0007,8007,582 2,600x31,300x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0007,600 7,388 2,533x31,267x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0008,3008,0682,767x31,383x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0008,000 7,7772,667x31,333x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0008,800 8,5542,933x31,467x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0008,4006,165 2,800x31,400x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น 2 แสน
250,0009,300 9,040 3,100x3 1,550x65 แสน 2 ล้าน 1.5 แสน 1.5 แสน 6 แสน
 300,0008,800 8,555 2,933x3 1,467x65 แสน 1 ล้าน 5 หมื่น 5 หมื่น  2 แสน
 300,0009,800 9,526 3,267x31,633x65 แสน 2 ล้าน 1.5 แสน 1.5 แสน 6 แสน
 350,0009,2008,943 3,067x31,533x65 แสน 1 ล้าน 5 หมื่น 5 หมื่น 2 แสน
 350,000 10,2009,915  3,400x31,700x65 แสน 2 ล้าน 1.5 แสน  1.5 แสน 6 แสน
   มี Deduct 2,000 บาท         
 100,0006,400  6,222 2,133x31,067x65 แสน 1 ล้าน 5 หมื่น 5 หมื่น 2 แสน
 100,0007,100 6,9002,367x3 1,183x65 แสน 2 ล้าน 1.5 แสน 1.5 แสน  6 แสน
 150,0006,800 6,610 2,267x3 1,133x65 แสน 1 ล้าน 5 หมื่น 5 หมื่น 2 แสน
 150,0007,500 7,290 2,500x31,250x65 แสน 2 ล้าน 1.5 แสน 1.5 แสน 6 แสน
200,0007,100 6,900 2,367x31,183x65 แสน1 ล้าน 5 หมื่น 5 หมื่น2 แสน
200,000 7,9007,680 2,633x31,317x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน 6 แสน
250,0007,400 7,1932,467x31,233x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0008,3008,068 2,100x31,383x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน 6 แสน
300,0007,6007,388 2,533x31,267x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
300,0008,6008,360 2,867x31,433x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
350,0007,900 7,680 2,633x3 1,317x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
350,0008,9008,652 2,967x3 1,483x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน

      เงือนไขการรับประกันภัย เเละ จุดเด่นประกัน2พลัส 2+ มิตรเเท้เพิ่มพูน

 

 

บ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัยรถไม่เกิน 20 ปี

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวด  บัตรเครดิต6งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
   -ทะเบียน ต.จ.ว.
100,0007,000 2,333X31,167X61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
200,0008,000
2,667X31,333X61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
300,0009,100
3,033X31,517X61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
400,0009,900
3,300X31,650X61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
   -ทะเบียน ก.ท.ม.
100,0007,400 2,467X31,233X61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
200,0008,400 2,800X3 1,400X6 1 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
300,0009,500 3,167X31,583X61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
400,00010,300 3,433X31,717X61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 


บ.สินมั่นคงประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสดบัตรเครดิต6งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,3005,910-1,050x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0007,551
7,085-1,259x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน 
300,0007,8517,365-1,309x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน 

 

บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย   
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,7007,2902,567x31,283x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0008,7008,2382,900x31,450x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
300,0009,3008,8003,100x31,550x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,0007,400 7,0002,467x31,233x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0007,800 7,3852,600x31,300x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
300,0009,000 8,5203,000x3 1,500x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน

 


บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,4007,0002,467x31,233x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
150,0007,6007,1952,534x31,267x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0008,0007,5702,667x31,333x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
250,0008,4007,9502,800x31,400x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
300,0009,0008,5203,000x31,500x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com