ประกันรถยนต์ 2+(2พลัส) 2บวก

    บ.มิตรเเท้ประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน2พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน

การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝา่ยถูก หรื ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 2+

 ส่วนลด 500 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมปีเเรก
 ส่วนลด 900 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสองปีติดต่อกัน
 ส่วนลด 1,200 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสามปีติดต่อกัน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี

 ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถเก๋ง
ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,1006,9002,367x3 1,183x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0007,8007,582 2,600x31,300x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0007,6007,388 2,533x31,267x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0008,3008,0682,767x31,383x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0008,0007,7772,667x31,333x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0008,8008,554 2,933x31,467x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0008,4006,165 2,800x3 1,400x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0009,3009,040 3,100x31,550x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
300,0008,8008,555 2,933x31,467x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
300,0009,8009,526 3,267x31,633x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
350,0009,2008,943 3,067x31,533x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
350,00010,2009,915 3,400x31,700x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
   มี Deduct 2,000 บาท
100,0006,4006,222 2,133x31,067x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0007,1006,9002,367x31,183x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0006,8006,6102,267x3 1,133x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0007,5007,2902,500x31,250x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0007,1006,9002,367x31,183x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0007,9007,6802,633x31,317x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0007,4007,1932,467x31,233x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0008,3008,0682,100x31,383x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
300,0007,6007,388 2,533x31,267x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
300,0008,6008,360 2,867x31,433x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
350,0007,9007,680 2,633x31,317x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
350,0008,9008,6522,967x31,483x65 แสน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน

      เงือนไขการรับประกันภัย เเละ จุดเด่นประกัน2พลัส 2+ มิตรเเท้เพิ่มพูน

  

บ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัยรถไม่เกิน 20 ปี

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
   -ทะเบียน ต.จ.ว.
100,0006,8006,4402,267x31,133x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
200,0007,7007,2902,567x31,283x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
300,0008,7008,2402,900x31,450x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
400,0009,4008,9003,133x31,567x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
   -ทะเบียน ก.ท.ม.
100,0007,2006,8202,400x31,200x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
200,0008,1007,6702,700x31,350x31 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
300,0009,1008,6203,033x31,517x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 
400,0009,8009,2803,267x31,633x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน 

 

บ.สินมั่นคงประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนชำระเงินสดบัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,3005,910-1,050x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0007,5517,085-1,259x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน 
300,0007,8517,365-1,309x61 ล้าน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน 

 

บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษ ผ่อนเงินสด3 งวด บัตรเครดิต6งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,7007,2252,567x31,283x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 
200,0008,7008,1702,900x31,450x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน  
300,0009,3008,7303,100x31,550x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน  
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,0007,4006,950 2,467x31,233x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 
200,0007,8007,320 2,600x31,300x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 
300,0009,0008,450 3,000x31,500x65 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 

 
บ.เมืองไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษผ่อนเงินสด3 งวด บัตรเครดิต6งวด บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย   
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,4006,9452,467x31,233x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
150,0007,6007,1302,534x31,267x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0008,0007,5002,667x31,333x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
250,0008,4007,8802,800x31,400x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
300,0009,0008,4453,000x31,500x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน

 

บ.เอเชียประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาพิเศษ
บัตรเครดิต6งวด  บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,900
-1,150x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
150,0007,900
*+ภัยธรรมชาติ1,317x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
200,0008,500
*+ภัยธรรมชาติ1,417x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน
300,0009,500 *+ภัยธรรมชาติ1,583x65 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน3 แสน

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com