บ.มิตรเเท้ประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน3พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน

การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝ่ายถูก หรื ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 3+

 ส่วนลด 500 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมปีเเรก
 ส่วนลด 900 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสองปีติดต่อกัน
 ส่วนลด 1,200 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสามปีติดต่อกัน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี

     ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถเก๋ง
ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสด3 งวดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0005,900
1967x33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0007100
2367x31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0006,600
2,200x33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
150,0007,300
2,433x31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0006,900
2,300x33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0007,600
2,533x31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0007,200
2,400x33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0007,900 2,633x31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน 
    มี Deduct 2,000 บาท       
100,0004,900 1,633x33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
100,0006,100 2,033x31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
150,0005,600 1,867x33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
150,0006,300 2,100x31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
200,0005,800 1,933x33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
200,0006,500 2,167x31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน
250,0006,100 2,033x33 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน
250,0006,800 2,267x31 ล้าน2 ล้าน1.5 แสน1.5 แสน6 แสน 

 

บ.ไทยประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 7คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,400

5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน 
200,0007,400

5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน  

 

 บ.สินมั่นคงประกันภัย

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 6คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 6คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0005,250

3 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน 
150,0006,300

3 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 แสน  

 

 บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย  MSIG

เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี

Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย   
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,000

5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
200,0007,800

5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0008,800

5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
    มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
100,0006,500  5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
200,0007,300  5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน
300,0008,000  5 แสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น3 แสน

 

 บ.เมืองไทยประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี

ทุนประกันราคาเบี้ยปกติ ราคาส่วนลดพิเศษผ่อนชำระเงินสดบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย    
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 5คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,700

5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
150,0006,900

5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
200,0007,100

5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
250,0007,300

5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน
300,0007,500

5 แสน1 ล้าน1 แสน1 แสน2 แสน

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com